Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних систем

д-р техн. наук, проф. Максимович Володимир Миколайович
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-83-23

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Розроблення нових та вдосконалення наявних ітераційних методів обчислення елементарних функцій, їхнє впровадження у системи захисту інформації;
  • Розроблення та дослідження методів та створення сучасних засобів захисту інформації в безпровідних мережах;
  • Аналізування та синтезування число-імпульсних функціональних перетворювачів;
  • Удосконалення генераторів псевдовипадкових чисел і імпульсних послідовностей.