Положення про малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»

Структурний підрозділ «Мала технічна академія наук учнівської молоді» функціонує при Національному університеті «Львівська політехніка» за сприяння Головного управління науки і освіти Львівської облдержадміністрації з метою розширення наукового світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту школярів, виявлення, розвитку і підтримки обдарованої молоді. Основним напрямом діяльності Малої технічної академії наук учнівської молоді є дослідницько-експериментальний напрям, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва під керівництвом вчених, педагогів, інженерно-технічних працівників Університету.

Інформація про документ
Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.07, Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Оновлено 6 місяців 1 тиждень тому