Положення про малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»

Внутрішній стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП)

Структурний підрозділ «Мала технічна академія наук учнівської молоді» функціонує при Національному університеті «Львівська політехніка» за сприяння Головного управління науки і освіти Львівської облдержадміністрації з метою розширення наукового світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту школярів, виявлення, розвитку і підтримки обдарованої молоді. Основним напрямом діяльності Малої технічної академії наук учнівської молоді є дослідницько-експериментальний напрям, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва під керівництвом вчених, педагогів, інженерно-технічних працівників Університету.

Інформація про документ
СВО ЛП 03.07, Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому