Порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) для вступників на перший курс навчання за програмами підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання

Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка»
Інформація про документ
Наказ №338-1-10 від 07 червня 2021 року
Оновлено 1 рік 1 місяць тому