Положення про студентське самоврядування Національного університету «Львівська політехніка»

Студентське самоврядування — це право і можливість студентів, які навчаються в Національному університеті «Львівська політехніка» вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об’єднує усіх студентів Університету, які мають рівні права і можуть обирати та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування Університету є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

Інформація про документ
25 травня 2016 р.
Оновлено 9 місяців 1 тиждень тому