Положення про навчально-наукову лабораторію Національного університету «Львівська політехніка»

Внутрішній стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП)

Навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом університету (загальноуніверситетська лабораторія), навчально-наукового інституту (міжкафедральна лабораторія) чи кафедри (кафедральна лабораторія), функціонування якої спрямоване на забезпечення та розвиток наукової та методичної складової підготовки фахівців, організацію науково-дослідної та проектно-конструкторської роботи аспірантів і студентів.

Інформація про документ
СВО ЛП 05.03., Наказ № 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Оновлено 1 рік 4 місяці тому