Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів

Внутрішній стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП)

Метою рейтингового оцінювання досягнень студентів є стимулювання їхньої систематичної роботи і набуття відповідних компетентностей, забезпечення об’єктивності оцінювання, запровадження конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, цілеспрямованого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їхніх творчих здібностей, самореалізації особистості на засадах академічної свободи учасників освітнього процесу.

Інформація про документ
СВО ЛП 03.10., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Оновлено 2 місяці 2 тижні тому