Регламент виборів до Вчених рад навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка»

До Вченої ради навчально-наукового інституту (надалі — інститут) входять за посадою:

  • Директор інституту;
  • Заступники директора;
  • Завідувачі кафедр та керівники наукових підрозділів інститутського підпорядкування;
  • Голова ради молодих науковців інституту.

Виборними членами Вченої ради інституту є:

  • Науково-педагогічні та наукові працівники підрозділів інституту з вченими ступенями докторiв чи кандидатiв наук і з вченими званнями, обрані згідно з квотами представництва цих підрозділів;
  • Студенти та аспіранти напрямів та спеціальностей підготовки, підпорядкованих інституту, делеговані органами студентського самоврядування інституту згідно з квотою представництва студентів та аспірантів.
Інформація про документ
2013 р.
Оновлено 2 роки 4 місяці тому