Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів

Внутрішній стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП)

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Національного університету «Львівська політехніка», Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» та інших чинних законодавчих і нормативних документів щодо організації навчального процесу.

Інформація про документ
СВО ЛП 03.09., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Оновлено 2 місяці 2 тижні тому