Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Львівська політехніка»

Внутрішній стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП)
Інформація про документ
СВО ЛП 04.01., Наказ № 272-1-10 від 04 червня 2020 р.
Оновлено 1 рік 2 місяці тому