Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Львівська політехніка / Каталог підрозділів

Назва Керівник Адреса Телефон
Містобудування кафедра
Завідувач кафедри: к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна

вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 323, Львів, 79013

(032) 258-26-28
Архітектури та реставрації кафедра
Завідувач кафедри: д.арх., проф. Бевз Микола Валентинович

вул. С. Бандери 12, Головний корпус, каб. 326, 327

(032) 258-22-08
Автомобільних доріг та мостів кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н, проф. Солодкий Сергій Йосифович

вул.Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 306

(032) 258-25-17
Будівельних конструкцій та мостів кафедра
Завідувач кафедри: к.т.н., доц. Холод Петро Федорович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 208

(032) 258-25-24
Будівельного виробництва кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 419

(032) 258-25-41
Гідротехніки та водної інженерії кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., професор Чернюк Володимир Васильович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 103

(032) 258-25-14
Опору матеріалів та будівельної механіки кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 321

(032) 258-25-21
Теплогазопостачання і вентиляції кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н.,професор Желих Василь Михайлович

вул.Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 405

(032) 258-27-05
Вищої геодезії та астрономії кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Заблоцький Федір Дмитрович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 615

(032) 258-27-04
Геодезії кафедра
Завідувач кафедри: к.т.н., доц. Перій Сергій Сергійович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 513

(032) 258-21-41
(032) 258-21-84
Інженерної геодезії кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., доцент Церклевич Анатолій Леонтійович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к. кім. 301

(032) 258-23-87
Кадастру територій кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., доцент Губар Юрій Петрович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 503

(032) 258-26-31
(032) 258-23-09
Картографії та геопросторового моделювання кафедра
Завідувач кафедри: д.г.н., доцент Сосса Ростислав Іванович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 610

(032) 258-23-38
(032) 258-24-40
(032) 258-27-16
Фотограмметрії та геоінформатики кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Глотов Володимир Миколайович

вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 602

(032) 258-26-16
Екологічної безпеки та природоохоронної діяльності кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович

Карпінського 2/4, 1-й навч. к., кім.211

(032) 258-32-24
(032) 258-32-20
Підприємництва та екологічної експертизи товарів кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Князь Святослав Володимирович

вул. Карпінського 2/4, 1-й н. к., кім. 102

(032) 258-32-59
Екології та збалансованого природокористування кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович

Адреса: пл.Св.Юра 3/4, 8-й навч. к., кім. 122., 79013

(032) 258-24-53 - приймальна зав.кафедри ЕЗП
(032) 258-26-49 - викладацька кафедри ЕЗП
+38 068 505 99 02
Туризму кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович

Карпінського 2/4, 1-й навч.к., кім. 209

(032) 258-32-26
(032) 258-32-27
Цивільної безпеки кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н, проф. Нагурський Олег Антонович

пл. Св. Юра 1, 3 -й н.к., кім. 131

(032) 258-25-26
(032) 258-27-17
Економіки підприємства та інвестицій кафедра
Завідувач кафедри: к.е.н., проф. Козик Василь Васильович

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 -й н.к., кім. 402

(032) 258-25-45
Зовнішньоекономічної та митної діяльності кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Мельник Ольга Григорівна

вул. Митрополита Андрея, 5, 4-й н. к., кім. 513

(032) 258-27-25
(032) 258-22-10
Маркетингу і логістики кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович

вул. Митрополита Андрея, 5, IV н.к., кімy. 415

(032) 258-26-25 (кімн. 415 IV н.к., секретар кафедри)
(032) 258-25-10 (кімн. 415А IV н.к., завідувач кафедри)
(032) 258-24-37 (кімн. 405 IV н.к., НДЛ-14 )
(032) 258-27-39 (кімн. 426 IV н.к., завідувач лабораторіями)
Менеджменту і міжнародного підприємництва кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 -й н.к., кім. 302

(032) 258-21-14
(032) 258-22-89
Менеджменту організацій кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 -й н.к., кім. 407

(032) 258-21-75
(032) 258-26-61
Менеджменту персоналу та адміністрування кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., доц. Ситник Йосиф Степанович

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 -й н.к., кім. 506

(032) 258-27-42
Обліку та аналізу кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., професор Яремко Ігор Йосафатович

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 -й н.к., кім. 315

(032) 258-22-43
(032) 258-21-27
Теоретичної та прикладної економіки кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Поплавська Жанна Василівна

вул. Митрополита Андрея, 5, 4 -й н.к., кім. 502

(032) 258-24-88
Фінансів кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., професор Алєксєєв Ігор Валентинович

вул. Митрополита Андрея 3, 4 -й н.к., кім. 430

(032) 258-21-93
Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович

вул. Устияновича 5, 10-й н.к.

(032) 258-25-16
(032) 272-77-61
Теоретичної та загальної електротехніки кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., доц. Гоголюк Оксана Петрівна

вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 113

(032) 258-21-19