Інформаційний пакет Національного університету «Львівська політехніка»

 1. Інформація про університет
  1. Назва і адреса
  2. Академічний календар
  3. Адміністрація університету
  4. Загальний опис університету
  5. Навчально-наукові інститути
  6. Умови вступу
  7. Визнання результатів навчання
  8. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)
  9. Інформація про консультативну допомогу студентам
 2. Інформація про освітні програми
  1. Каталог освітніх програм
  2. Опис дисциплін
 3. Загальна інформація для студентів
  1. Проживання
  2. Харчування
  3. Медичне забезпечення
  4. Можливості для студентів з особливими потребами
  5. Страхування
  6. Відділ студентських справ
  7. Умови для навчання
  8. Міжнародні програми навчання
  9. Соціальні мережі
  10. Умови для занять спортом
  11. Дозвілля
  12. Практика та працевлаштування студентів
  13. Мовні курси
  14. Студентські організації

I. Інформація про університет

1. Назва і адреса

Адреса: вул. Степана Бандери 12, Львів, 79013, Україна

E-mail: coffice@lpnu.ua

Тел.: 38-(032) 258-21-11

Факс: 38-032-2582680

Веб-сайт: https://lpnu.ua/

Телефонний довідник університету

Адреса університету на карті

Електронна версія буклету «Національний університет «Львівська політехніка»

2. Академічний календар

Організація навчального процесу в Львівській політехніці

Графіки навчального процесу у поточному навчальному році

Свята та офіційні вихідні у 2022-2023 навчальному році

Розклад занять:

Розклад екзаменів:

3. Адміністрація університету

Ректор д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович

Про Ректора

Керівництво університету

4. Загальний опис університету

Інформація про Університет

Стратегічний план розвитку Львівської політехніки до 2025 року

Карта академічного містечка

Історія Львівської політехніки

Університет в національних та міжнародних рейтингах

Баланс університету 

5. Навчально-наукові інститути

Навчально-наукові інститути

6. Умови вступу

Інформація щодо подачі документів для вступу до університету громадян України:

Оплата за навчання

Умови вступу на навчання іноземних громадян (бакалаврат, магістратура, аспірантура)

Навчання іноземних студентів

Навчання іноземних громадян на підготовчому відділенні

Оплата за навчання для іноземних громадян

7. Визнання результатів навчання

Студенти можуть бути звільнені від вивчення дисципліни, якщо вони можуть представити свідоцтво про навчання, що підтверджує, що вони пройшли еквівалентний курс в іншому вищому навчальному закладі, але також коли вони можуть довести, що вони здобули компетенції навчального підрозділу в інших місцях, наприклад як результат професійної практики. Вся необхідна інформація про процедуру визнання раніше набутих компетенцій  та результатів навчання міститься у стандарті Львівської політехніки.

У Львівській політехніці діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка).

8. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи – це одиниця, за допомогою якої вимірюється обсяг навчального навантаження студента. Згідно із Законом України «Про вищу освіту», обсяг одного кредиту становить 30 годин. Максимальне річне навантаження студента не може становити більше ніж 60 кредитів на рік (тобто 30 кредитів на семестр).

9. Інформація про консультативну допомогу студентам

В кожному навчально-науковому інституті університету є координатор ЄКТС інституту а також ЄКТС-консультанти для кожного бакалаврського напряму. Відповідні дані містяться на веб-сторінці кожного навчально-наукового інституту.

II. Інформація про освіті програми

1. Каталог освітніх програм

Каталог освітніх програм

2. Опис дисциплін

Каталог освітніх дисципліни

IІI. Загальна інформація для студентів

1. Проживання

Про студентське містечко

Карта студмістечка

Умови проживання, правила проживання

Поселення в гуртожитки

2. Харчування

Студентська їдальня

Їдальня в студмістечку

3. Медичне забезпечення

Медичне забезпечення

4. Можливості для студентів з особливими потребами

Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень»

5. Страхування

Національний університет «Львівська політехніка» має угоду про співпрацю з страховою компанією «Княжа»

6. Відділ студентських справ

Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка»

Колегія студентів Національного університету «Львівська політехніка»

Студентський відділ

7. Умови для навчання

Електронний каталог Науково-технічної бібліотеки Національного університету

Віртуальне навчальне середовище

8. Міжнародні програми навчання

Про міжнародні освітні програми

Програми подвійних дипломів

Програми Erasmus+KA1

9. Соціальні мережі

Facebook. Twitter. Instagram. Telegram

10. Умови для занять спортом

Спортивний клуб університету

11. Дозвілля

Музей історії Львівської політехніки

Народний дім «Просвіта»

Навчально-оздоровчі табори

12. Практика та працевлаштування студентів

Практика

Працевлаштування

13. Мовні курси

Вивчення мов в Лінгвістично-освітньому центр

14. Студентські організації

Колегія студентів 

Профспілка студентів та аспірантів

Студентські наукові гуртки та спільноти 

Міжнародна студентська організація «Рада студентів технічних університетів Європи» BEST

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Оновлено 1 рік 4 місяці тому