Erasmus+ КА1 – Академічна мобільність для студентів, аспірантів та викладачів

Цей Ключовий напрям підтримує такі види академічної мобільності:

  1. Кредитна мобільність для студентів: короткострокове навчання студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів навчання (перезарахування кредитів) у період від 3 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально). Для стажування/практики — від 2 до 12 місяців.
  2. Ступенева мобільність: мобільність на навчання за повним курсом навчальної програми, для отримання спільного, подвійного, багатостороннього диплому магістра або доктора (PhD) в університеті країни-члена Програми.
  3. Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 5 днів до 2 місяців.

      Докладніше про програму Erasmus+ КА1 Ви можете знайти на сайті  Еrasmus + Program 

Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка»

Responsible persons in Erasmus+KA107 program: Lesia Brych

E-mail erasmus@lpnu.ua

Оновлено 1 місяць тому