Фахові молодші бакалаври (молодші спеціалісти) - вступ у коледжі

Прийом на денну та заочну форми навчання за ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра здійснюється коледжами Університету, за спеціальностями, зазначеними у їх правилах прийому.

Вступники, які здобули базову загальну середню освіту, приймаються до Коледжів Університету на перший курс.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, приймаються до Коледжів Університету на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Конкурсний відбір на навчання до Коледжів Університету за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • для вступу на основі базової загальної середньої освіти — у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених у їх Правилах прийому випадках;
  • для вступу на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених у їх Правилах прийому випадках;
  • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.
  • в інших випадках — у формах, встановлених Правилами прийому Коледжів Університету.

Коледжі Університету зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами VІ, ХІ, ХІІ, ХІІІ Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти. Детальніше про умови вступу за посиланням на сайти коледжів:

Адреси приймальних комісій

Львівського техніко-економічного коледжу:

79032, м. Львів-32, вул. Пасічна, 87, тел. (032) 275-02-85, 251-04-99

Технічного коледжу:

79035, м. Львів-35, вул. Пимоненка, 17, тел. (032) 270-20-50

Львівського автомобільно-дорожнього коледжу:

79008, м. Львів-8, вул. Личаківська, 2, тел. (032) 275-34-91

Золочівського коледжу:

80700, Львівська обл.,м. Золочів, вул. Івана Труша, 4, тел. (03265) 4-21-85

Коломийського політехнічного коледжу:

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чехова, 20, тел. (03433) 2-79-95

Хмельницького політехнічного коледжу:

29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел. (038) 261-06-91

Інституту підприємництва та перспективних технологій

79044, м. Львів-44, вул. Горбачевського 18, тел. (032) 297-07-55

Коледжу телекомунікацій та комп’ютерних технологій:

79053, м. Львів-53, вул. Володимира Великого, 12, тел. (032) 234-02-33.

Львівський коледж «Інфокомунікації»
Адреса
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7
E-mail
infocom.college@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 260-32-10
Технологічний коледж
Адреса
79031, м. Львів-31, вул. Демнянська, 15
E-mail
technology.college@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 256-03-83
Оновлено 2 роки тому