Фахові молодші бакалаври (молодші спеціалісти) - вступ у коледжі

Прийом на денну та заочну форми навчання за ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра здійснюється коледжами Університету, за спеціальностями, зазначеними у їх правилах прийому.

Вступники, які здобули базову загальну середню освіту, приймаються до Коледжів Університету на перший курс.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, приймаються до Коледжів Університету на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Конкурсний відбір на навчання до Коледжів Університету за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • для вступу на основі базової загальної середньої освіти — у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених у їх Правилах прийому випадках;
  • для вступу на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених у їх Правилах прийому випадках;
  • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.
  • в інших випадках — у формах, встановлених Правилами прийому Коледжів Університету.

Коледжі Університету зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами VІ, ХІ, ХІІ, ХІІІ Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти. Детальніше про умови вступу за посиланням на сайти коледжів:


ВСП «Золочівський фаховий коледж» zolkol@ukr.net
вул. І.Труша, Львівська область, м. Золочів, 480700.
Директор Болюбаш Юрій Ярославович

ВСП «Коломийський політехнічний фаховий коледж»
Lyashenyk@gmail.com
вул. Чехова, 20 Франківська обл. м. Коломия 78200    
Директор Ляшеник Андрій Васильович

ВСП «Техніко-економічний фаховий коледж»
Ldtekpr@ukr.net
вул. Пасічна, 87, 79032, м. Львів
Директор Іванець Людмила Володимирівна

ВСП «Технічний фаховий коледж» techcol@litech.net
вул. Пимоненка, 17, 79035, м. Львів,
Директор Шемелюк Ганна Олексіївна

ВСП «Автомобільно-дорожній фаховий коледж»
gora@mail.lviv.ua
вул. Личаківська 2, 79008, м. Львів-8
Директор Брегін Михайло Григорович

ВСП «Технологічний фаховий коледж»
mail@tc.lviv.ua
проспект Святого Івана Павла II, 15, 79031, м. Львів
Директор Костюк Іван Васильович

ВСП «Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури»
В.О. директора Груник Іван Степанович

ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж»
hpk@ic.km.ua
м. Хмельницьк 29015, вул. Зарічанська, 10 
Директор Овчарук Вадим Володимирович

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій»
ktkt@ktkt.com.ua
м. Львів 79053, вул. Володимира Великого, 12 
Директор Романчук Василь Іванович

Львівський коледж «Інфокомунікації»
infocom.college@lpnu.ua
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7
Директор коледжу: Камінський Богдан Тадейович

 

Оновлено 1 рік тому