Умови вступу іноземних громадян

Усі іноземні громадяни мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

Зарахування іноземних громадян, що виявили бажання вступити до Національного Університету «Львівська політехніка» відбувається згідно «Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (Наказ Міністерства освіти і науки України 1541 від 01/11/2013) згідно з обраними спеціальностями та спеціалізаціями. Кандидатів на навчання, котрі володіють українською мовою і мають документи, які це засвідчують, зараховують до Національного Університету «Львівська політехніка» (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АБ №175530) за результатами співбесіди. Вступна співбесіда проводиться з 20 серпня до 20 вересня. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо зарахування на навчання.

Іноземні громадяни, що виявили бажання навчатися по спеціалізаціям: "Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)", "Прикладна механіка", "Комп’ютерні науки", "Архітектура (Архітектура будівель і споруд)", Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)", "Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)", "Інформаційні системи та технології (Інформаційно-комунікаційні системи)" можуть здобувати освіту, навчаючись англійською мовою (за умови набору академічної групи не менше 7 студентів).

Іноземні громадяни, що отримали документи про освіту (диплом бакалавра, магістра) за межами України та вирішили продовжити навчання в одному з українських вищих навчальних закладів за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем повинні в обов'язковому порядку пройти процедуру визнання цих документів у Міністерстві освіти та науки України.

Іноземні громадяни, які бажають навчатись в університеті, але не володіють українською мовою, зараховуються на підготовче відділення для україномовної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України. Після навчання (згідно з затвердженими навчальними програмами) та успішного складання випускних екзаменів видається сертифікат для вступу у вищі навчальні заклади України за інженерно-технічними, медико-біологічними, гуманітарними спеціальностями. Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс і не склали іспитів, повертаються додому або, якщо бажають, вступають на повторний курс.

Щоб отримати запрошення на навчання іноземному громадянину слід звернутися письмово до адміністрації університету із запитом щодо вступу в Національний Університет «Львівська політехніка».

Запит можна відправити за такими адресами:

E-mail:  foreign.dept@lpnu.uakompis@lp.edu.uainternational.office@lpnu.uaadmission@lpnu.ua 
Факс: +380322727863
Поштова адреса: 79013 Україна м.Львів, вул. С.Бандери, 12 Національний Університет «Львівська політехніка»

Документи, необхідні для оформлення запрошення на навчання:

 • заповнена анкета, встановленого зразка;
 • копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);
 • копія документа про повну середню освіту (перекладеного українською мовою) і додатку з навчальними дисциплінами та отриманими оцінками (одержані бали); також інформацію про систему оцінювання знань, згідно якої виставлені оцінки;
 • копію підписаної заяви на згоду обробки персональних даних.

Університет розглядає отримані документи і при відповідності документів встановленим вимогам надсилає кандидату оригінал запрошення на навчання, та направляє візову підтримку в Посольство України.

Для отримання в'їзної візи необхідно звернутися в Посольство України у своїй чи сусідній країні (в запрошенні на навчання буде вказано до якої саме) із заявою про отримання в'їзної візи за оригіналом запрошення на навчання в Національний Університет «Львівська політехніка».

Документи про освіту повинні бути затверджені у центральному органі управління освітою країни, що видала документ, і легалізовані Міністерством закордонних справ цієї країни. Також, повинна бути в наявності копія перекладених українською мовою документів про освіту, завірена нотаріально. При отриманні візи, всі вказані документи проходять легалізацію в посольстві України. Іноземні громадяни, що отримали візу в Україну, повинні повідомити університет про дату прибуття та номер рейсу літака для забезпечення зустрічі в аеропорту. При ненаданні цієї інформації, і відповідно - відсутності представника вузу, іноземний громадянин може бути повернений назад на батьківщину.

Після прибуття в Україну іноземні громадяни повинні звернутись до Державної міграційної служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії в'їзної візи в Україну.

Громадянам, які порушують ці умови, буде відмовлено в реєстраційних документах для перебування в Україні. За умови наявності прямого рейсу, студенти можуть прибувати безпосередньо до аеропорту м.Львова у випадку, якщо прямий рейс відсутній, можливий маршрут прильоту лежить через Київ (пересадка в аеропорті Бориспіль) до Львова.

Документи, необхідні для зарахування в Національний університет "Львівська політехніка"

 • анкета встановленого зразка;
 • паспорт з візою для в'їзду в Україну;
 • оригінал та нотаріально завірену копію документа (диплом) про здобутий освітній рівень, а також додаток з оцінками з навчальних предметів (Документи про освіту іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні, відповідно до законодавства);
 • медична довідка про можливісь навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;
 • страховий поліс із наданням екстренної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими Україна уклала угоду про безкоштовне надання екстренної медичної допомоги);
 • копія свідоцтва про народження;
 • 8 фот о розміром 30х40 мм;
 • зворотній квиток з відкритою датою терміном на 1 рік для повернення додому.

Навчальний рік в Національному Університеті «Львівська політехніка» починається 1 вересня, а на підготовчому відділенні 1 жовтня та завершується в червні наступного року. Додаткову інформацію щодо навчання іноземних громадян в Національному Університеті «Львівська політехніка» можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: foreign.dept@lpnu.uakompis@lp.edu.uainternational.office@lpnu.ua.

Оновлено 2 роки 9 місяців тому