Міжнародні освітні програми та проєкти

Шановні колеги, в цьому розділі Ви можете ознайомитися з освітніми можливостями, які надають університети світу, міжнародні організації, фонди для організації міжнародної академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників.

Всі розвинені країни світу, всі провідні університети приділяють велику увагу розвитку науки та освіти, зокрема академічній мобільності власних студентів та науковців, а також залученню найталановитіших студентів, аспірантів, викладачів та науковців до навчання та роботи в університетах та науково-дослідних лабораторій.

Саме тому на сайті Міністерства закордонних справ України можна побачити пропозиції від урядів цілого ряду країн про навчання та наукові стажування.

Запрошуємо на сторінку у Facebook «Центр міжнародної освіти Львівської політехніки», де Ви можете ознайомитися з різноманітними освітніми, науковими, культурними та мистецькими програмами, проектами, грантами, стажуваннями, волонтерськими заходами та ін.

Цент міжнародної освіти на цій сторінці подає інформацію про різні міжнародні освітні можливості для студентів та професорсько-викладацького складу Львівської політехніки, інформацію про співпрацю з міжнародними підприємствами та організаціями, а також можливості вивчення іноземних мов, які надаються посольствами провідних країн світу.

Метою цих програм є не лише збагачення участь в освітніх, наукових та культурних заходах, алей сприяння поглибленню взаєморозуміння між народами країн світу.

Основними вимогами до кандидатів є:

  • вільне володіння письмовою та розмовною англійською або іншою іноземною мовою;
  • відповідальний підхід до підготовки пакету необхідних документів згідно вимог програми та Львівської політехніки.

Відбір учасників здійснюється на відкритій конкурсній основі:

  • 1 етап – аналізування мотиваційних листів, CV, результатів навчання та інших документів;
  • 2 етап – співбесіда та тестування.

Перевага надається творчим особистостям з глибоким та критичним мисленням, які бачать доцільність своєї участі в програмі з точки зору корисності для України. Значну роль відіграє вміння спілкуватися з іншими людьми, індивідуальність особистості та активна життєва позиція у суспільства.

Оновлено 1 місяць 2 тижні тому