Про ректора

Бобало Юрій Ярославович – ректор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Doctor Honoris Causa Вроцлавської політехніки, Сілезького політехнічного університету та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Проф. Бобало Ю.Я. – знаний фахівець у сфері радіоелектроніки, автор понад 350 наукових та навчально-методичних праць. Є лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки 2015 року. Юрій Бобало входить до складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; багаторічним членом Колегії Міністерства освіти і науки України, працював головою секції Наукової ради за фаховим напрямом електроніка, радіотехніка та телекомунікації Міністерства освіти та науки України, є головою спеціалізованої вченої ради.

За безпосередньої участі Бобала Ю.Я., у 2019 році розроблено Стратегічний план розвитку Національного університету «Львівська політехніка». Стратегія визначає пріоритетні цілі та завдання розвитку Львівської політехніки до 2025 року щодо забезпечення конкурентних переваг Університету, створення сприятливих умов для удосконалення та подальшого
розвитку його освітнього, наукового, інноваційного та культурного потенціалу.

Результатом науково-організаційної діяльності Бобала Ю.Я. є високі рейтингові позиції Львівської політехніки у національних та міжнародних рейтингах: упродовж останніх десяти років Національний університет «Львівська політехніка» – у п’ятірці найкращих українських університетів. У черговому щорічному рейтингу найкращих університетів світу від
британського видання Times Higher Education – Національний університет «Львівська політехніка піднявся із групи університетів 801-1000 у категорію 501-600. Політехніка є одним із лише двох ЗВО України, які увійшли у цю категорію.

Львівська політехніка сьогодні є потужним центром інновацій, прогресивних змін, високої якості освіти та наукових досліджень. Університет є одним з найбільших ЗВО України ― у 16 навчально-наукових інститутах та 9 коледжах здобувають освіту понад 33 тисячі студентів. Третій рік функціонує унікальне середовище для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів ― Tech StartUp School. Також нещодавно в нашому університеті створили перший на Львівщині Науковий парк SID CITY.

Упродовж кількох останніх років у Політехніці відкрито 30 навчально- наукових центрів та лабораторій, які відкрили наш заклад вищої освіти до подальшої співпраці з провідними вітчизняними та закордонними компаніями. Серед найновіших ― навчально-наукові лабораторії, які створили за сприяння фірм Siemens AG, АВВ, Schneider Electric, EPAM Systems, Sigma Softwear, GlobalLogic, SoftServe.

Великої уваги Юрій Ярославович Бобало надає розвитку в університеті системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів. За його підтримки в університеті розвинуто мережу підготовки кадрів найвищої кваліфікації (докторантура за 38 спеціальностями, аспірантура за 54 спеціальностями, 23 спеціалізовані вчені ради за 55 спеціальностями, з яких 18 ― для захисту докторських дисертацій за 47 спеціальностями). Щороку аспіранти, докторанти та працівники університету захищають близько 30
докторських та майже 100 кандидатських дисертацій.

За час ректорства Юрія Бобала випрацювали систему підтримки найефективніших наукових шкіл. У Політехніці активно розвиваються такі наукові напрями: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і виробничі технології; енерго- та ресурсоощадні технології; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування та вимірювальна техніка; архітектура; геодезичний моніторинг та рефрактометрія та багато інших. Львівська політехніка видає 34 наукові періодичні видання, з яких 3 ―входять у наукометричні бази даних Scopus та Web of Science.

Упродовж останніх років в університеті розроблено та впроваджено систему мотивування, метою якої є підвищення педагогічної, наукової та творчої активності працівників та докторантів. З ініціативи Юрія Бобала у Львівській політехніці розробили і запровадили систему підтримки молодих науковців, якою, зокрема, започатковано надання ґрантів університету найкращим молодим ученим та проведення конкурсу «Кращий молодий науковець навчально-наукового інституту» Львівської політехніки. Свідченням ефективності системи заохочення є отримання престижних нагород, премій та грантів. За останні 5 років шестеро науковців університету здобули Державні премії України у галузі науки і техніки та ще 30 працівників ― високі державні нагороди. Одержали 15 ґрантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених; 6 премій Президента України для молодих учених; 7 премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок; 7
іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених; 11 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Визначальною для Юрія Ярославовича є організація діяльності університету на засадах корпоративної культури, яка передбачає сповідування університетських, національних та європейських цінностей.

Чималу увагу очільник Політехніки приділяє реалізації заходів, спрямованих на популяризацію нашого університету у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі, та вдосконалення її бренду. Розвиток міжнародної співпраці ― один із пріоритетних у діяльності ректора Юрія Бобала. Серед партнерів Львівської політехніки ― університети та
наукові центри Європи, Північної Америки, Азії та Австралії, співпраця з якими реалізується у межах понад 200 угод про співпрацю з понад 30 країнами Європи, Америки та Азії. Науковці університету співпрацюють з фірмами США, Австрії, Голландії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, Японії.

За час перебування Юрія Бобала на посаді ректора Львівська політехніка посилила свої зв’язки та розгорнула плідну співпрацю зі світовим українством. У стінах Львівської політехніки відбувалися й численні міжнародні конґреси та виставки, присвячені утвердженню ідеї об’єднання наших земляків з усього світу. Серед найзнаковіших ― X Світовий Конґрес Українців, Перша Міжнародна Асамблея «Українка у світі», IV Міжнародний конгрес «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»,
Перший світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл та інші.

За ініціативи ректора у 2008 році було створено Асоціацію випускників Львівської політехніки, метою якої є сприяння реалізації навчальних, наукових, та соціально-економічних проєктів розвитку університету.

Про важливість особистого внеску Юрія Ярославовича у розвиток української освіти засвідчують численні державні нагороди, серед яких ― Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня, Орден князя Ярослава Мудрого ІV cтупеня, Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Державна премія України в галузі науки і техніки 2015 року, відзнака Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України», почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Також проф. Бобала Ю.Я. відзначено Грамотою Верховної Ради України (№1271 від 02.11.2004 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України(№18931  від 27 листопада 2009 р.), відомчими відзнаками МОН України – нагрудний знак «Петро Могила» (посвідчення №128, 2005 р.), «За наукові досягнення» (посвідчення № 844, наказ МОН України №353-к від 14 квітня 2008 р.; наказ МОН України № 302-к від 21 березня 2010 р.), «Відмінник освіти України» (посвідчення №68508, наказ МОН України №434-к від 11.05.2004.р.),
Почесною грамотою МОН України (2001 р.) тощо.

Оновлено 2 місяці 1 тиждень тому