Про ректора

(станом на 01.01.2023 р.)

Бобало Юрій Ярославович — ректор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Doctor Honoris Causa Вроцлавської політехніки, Сілезького політехнічного університету та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Проф. Бобало Ю.Я. — знаний фахівець у сфері радіоелектроніки, автор 274 наукових праць. Є лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки 2015 року. Юрій Бобало входить до складу Адміністративного комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; працював головою секції Наукової ради за фаховим напрямом «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації» Міністерства освіти і науки України, є головою спеціалізованої вченої ради.

За безпосередньої участі Бобала Ю.Я. у 2019 році розроблено Стратегічний план розвитку Національного університету «Львівська політехніка». Стратегія визначає пріоритетні цілі та завдання Львівської політехніки до 2025 року щодо забезпечення конкурентних переваг університету, створення сприятливих умов для вдосконалення й подальшого
розвитку його освітнього, наукового, інноваційного та культурного потенціалу.

Результатом управлінської діяльності Бобала Ю.Я. є високі позиції університету в національних та міжнародних рейтингах: упродовж останніх десяти років Львівська політехніка — у п’ятірці найкращих українських університетів. У черговому щорічному рейтингу найкращих університетів світу World University Rankings 2023 від британського видання Times Higher Education, до якого ввійшло 1799 університетів із 104 країн, зокрема одинадцять українських, Національний університет «Львівська політехніка», що вже сім років поспіль отримує високу оцінку за результатами рейтингу, як і минулого року, ввійшов до групи 601–800 найкращих університетів світу та є одним із лише двох вишів України, які потрапили в топ-1000 світових закладів вищої освіти.

У предметному рейтингу Times Higher Education Львівська політехніка представлена в категоріях Computer science (позиція 201–250: усього до рейтингу ввійшло 974 університети, зокрема п’ять українських), Business & Economics (позиція 301–400: усього до рейтингу ввійшло 870 університетів, зокрема п’ять українських), Physical Sciences (позиція 601–800: усього до рейтингу ввійшло 1307 університетів, зокрема десять українських), Engineering (позиція 601–800: усього до рейтингу ввійшло 1306 університетів, зокрема дев’ять українських). Львівська політехніка вже вдруге поспіль є лідером серед вітчизняних закладів вищої освіти в загальному рейтингу Times Higher Education, який оцінює діяльність університетів у напрямі досягнення Цілей сталого розвитку ООН. Наш університет представив результати за всіма Цілями сталого розвитку ООН і зберіг позиції в категорії 401–600 найкращих університетів світу (усього до рейтингу ввійшло 1406 університетів із 106 країн, зокрема 26 українських).

Львівська політехніка сьогодні є потужним центром інновацій, прогресивних змін, високої якості освіти та наукових досліджень. Університет є одним з найбільших ЗВО України ― у 16 навчально-наукових інститутах та 10 коледжах здобувають освіту понад 33 тисячі студентів. Функціонує унікальне середовище для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів ― Tech StartUp School. Також в університеті працює перший на Львівщині Науковий парк SID CITY.

Упродовж останніх кількох років у Політехніці створено 30 навчально-наукових центрів і лабораторій, які відкрили наш заклад вищої освіти до подальшої співпраці з провідними вітчизняними та закордонними компаніями. Серед найновіших ― навчально-наукові лабораторії, які відкрили за сприяння фірм Siemens AG, АВВ, Schneider Electric, EPAM Systems, Sigma Softwear, GlobalLogic, SoftServe.

Велику увагу Юрій Бобало надає розвитку у Львівській політехніці системи підготовки й атестації наукових та науково-педагогічних кадрів. За його підтримки в університеті розвинуто мережу підготовки кадрів найвищої кваліфікації (докторантура за 38 спеціальностями, аспірантура за 54 спеціальностями, 22 постійно діючі спеціалізовані вчені ради для захисту докторських і кандидатських дисертацій за 52 спеціальностями).

За підтримки Юрія Бобала у Політехніці активно розвиваються такі наукові напрями: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і виробничі технології; енерго- та ресурсоощадні технології; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування та вимірювальна техніка; архітектура; геодезичний моніторинг і рефрактометрія та багато інших. У 2022 році працівники університету виконували: 37 науково-дослідних робіт відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок, фінансованих за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України; 1 науково-дослідну роботу за державним замовленням; 1 науково-дослідну роботу за базовим фінансуванням; 15 міжнародних наукових проєктів, колективних грантів; понад 200 госпдоговорів на замовлення організацій та підприємств. У 2022 році Львівська політехніка організувала та провела 61 науковий захід: 53 міжнародні, 8 всеукраїнських. Результати наукових досліджень працівників університету відображено у 288 монографіях; 32 підручниках; 221 навчальному посібнику; 45 словниках; понад 3600 наукових статтях (із них 2423 — у фахових виданнях України, 1226 — у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних) і більш ніж у 2600 матеріалах конференцій. Львівська політехніка видає 30 наукових видань (з яких 3 видання входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science).

Упродовж останніх років в університеті розроблено та впроваджено систему мотивування, метою якої є підвищення педагогічної, наукової та творчої активності працівників і докторантів. З ініціативи Юрія Бобала у Львівській політехніці розробили й запровадили систему підтримки молодих науковців, якою, зокрема, започатковано надання грантів університету найкращим молодим ученим та проведення конкурсу «Кращий молодий науковець навчально-наукового інституту» Львівської політехніки. Свідченням ефективності системи заохочення є отримання престижних нагород, премій та грантів. Протягом останніх 5 років молоді науковці університету здобули майже 30 високих державних нагород: одержано 7 грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених та 1 грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень; 13 премій Президента України для молодих учених; 5 премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок; 7 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених; понад 50 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених тощо.

Визначальною для Юрія Ярославовича є організація діяльності університету на засадах корпоративної культури, яка передбачає сповідування університетських, національних та європейських цінностей. Чималу увагу очільник Політехніки надає реалізації заходів, спрямованих на популяризацію нашого університету в національному й міжнародному освітньо-науковому просторі та вдосконалення його бренду. Розвиток міжнародної співпраці ― один із пріоритетних напрямів у діяльності ректора Юрія Бобала. Серед партнерів Львівської політехніки — заклади вищої освіти та організації з 34 країн світу, співпраця з якими реалізується у межах 215 угод про співпрацю. Науковці університету співпрацюють з фірмами США, Австрії, Голландії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, Японії.

За час перебування Юрія Бобала на посаді ректора Львівська політехніка посилила свої зв’язки та розгорнула плідну співпрацю зі світовим українством. У стінах Львівської політехніки відбувалися й численні міжнародні конгреси та виставки, присвячені утвердженню ідеї об’єднання наших земляків з усього світу. Серед найзнаковіших заходів — розмовні клуби «Говорімо українською» для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), XVII Міжнародна літня школа україністики МІОКу «Крок до України», VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у світі», Другий світовий форум українознавчих навчальних закладів «В освіті сила України», панельні дискусії «Українські вимушені мігранти в Європі: допомога діаспори» (подія присвячена Всесвітньому дню біженців, встановленому ООН), «Виклики ідентичності в час війни. ВПО, мігранти, біженці» (відбулася 7 жовтня у межах форуму «Соціальний екуменічний тиждень») та інші. 

З перших хвилин війни МІОК розпочав документування заходів самоорганізації світового українства, спрямованих на допомогу Україні. Так, вдалося опрацювати, узагальнити та сформувати Літопис допомоги світового українства перших найважчих місяців війни. Опрацьовано матеріали 48 країн, які висвітлено на ресурсах у www.miok.lviv.ua. Таку ж системну роботу проводили в наповненні інноваційного комунікаційного порталу «Український освітній всесвіт» за допомогою створення нового функціоналу з опцією інтеграції контенту про українознавчі освітні системи за кордоном.

З ініціативи ректора у 2008 році створено Асоціацію випускників Львівської політехніки, метою якої є сприяння реалізації навчальних, наукових та соціально-економічних проєктів розвитку університету.

Про важливість особистого внеску Юрія Ярославовича в розвиток української освіти свідчать численні державні нагороди, серед яких — орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня, орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Державна премія України в галузі науки і техніки 2015 року, відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України», почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Також проф. Бобала Ю.Я. відзначено Грамотою Верховної Ради України (№ 1271 від 02.11.2004 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (№ 18931 від 27 листопада 2009 р.), відомчими відзнаками МОН України — нагрудним знаком «Петро Могила» (посвідчення № 128, 2005 р.), «За наукові досягнення» (посвідчення № 844, наказ МОН України № 353-к від 14 квітня 2008 р.; наказ МОН України № 302-к від 21 березня 2010 р.), «Відмінник освіти України» (посвідчення № 68508, наказ МОН України № 434-к від 11.05.2004 р.), Почесною грамотою МОН України (2001 р.) тощо.

 

 

Оновлено 7 місяців 2 тижні тому