Про «Горизонт 2020»

Зміст

Програма «Горизонт 2020» (далі – Програма) – це рамкова програма з наукових досліджень та інновацій Європейського Союзу, розпочата у 2014 р. (на зміну 7 Рамковій Програмі), яка об’єднує:  

  • Рамкові програми з досліджень і технологічного розвитку (Framework Programmes for Research and Technical Development);
  • Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій (Competittivness and Innovation Framework Programme – CIP);
  • Європейський інститут інновацій та технологій (European Institute of Innovation and Technologies – ЕІТ).

Програма спрямована на:  

  • зміцнення позицій ЄС у галузі досліджень, інновацій і технологій;
  • сприяння економічному зростанню та створенню нових робочих місць;
  • вирішення основних суспільних проблем Європи, зокрема зміни клімату, розвитку стійкого (зеленого) транспорту, мобільності, відновлюваних джерел енергії, продовольчої безпеки, старіння населення.
Оновлено 2 роки 5 місяців тому