Перемоги науковців Львівської політехніки у конкурсах рамкових програм ЄС

Перемоги науковців Львівської політехніки у конкурсах Рамкових програм ЄС з наукових досліджень і інновацій

Назва проекту Термін виконання, роки
Колективні проекти
Horizon 2020  
Heavy metal free emitters for new-generation light sources, MEGA 2019 – 2022
Iнноваційні оптичні/ квазіоптичні технології та наноінженерія анізотропних матеріалів для створення активних комірок із суттєвим підвищенням енергоефективності, IMAGE (Львівська політехніка – координатор) 2018 – 2022
Дослідження та розробка діагностики DEMO: магнітна діагностика на основі сенсорів Холла (Проект EURO-2 в рамках Програми консорціуму EUROfussion, субпідряд) 2017 – 2019

Хаб-лабораторія Інтернету речей (каскадне фінансування)

2016 – до повного виконання
FP7  
Різно­кольорові амбіполярні про­відні полімери для одноком­понентних полі­мер­них оптоелектронних приладів 2014 – 2017
Розробка моделей мультидисциплінарних мікроелектроме-ханічних систем для навчального процесу 2011 – 2016
Технологічні та дизайнерські аспекти екструзії і лиття під тиском термопластичних полімерних композитів і нанокомпозитів 2011 – 2015
Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризації парникових газів  2010 – 2014
FP6  
Розвиток інноваційної, економічно обґрунтованої технології для виробництва негалогенних, високоефективних важко горючих поліолефінів (ФЛАРЕТПОЛ)  2006 – 2008
Розширення проекту Idealist 34 на Балканські країни та країни СНД  2005 – 2006
Індивідуальні гранти
Розвиток нової ви­робничої техно­логії для найефе­ктивні­шого і стабільнішого викорис­тання електро-опти­чних і нелі­нійно оптич­них кристалічних матеріалів

2014 – 2015  (фаза повернення)

Просторово інтегрована система обліку вуглецю в лісах (SIFCAS — Spatially integrated forest carbon accounting system, project # 627481 FP7-PEOPLE-IIF-2013) 2015 – 2016
Оновлено 2 роки 6 місяців тому