Індустріальне лідерство

Мета пріоритету – сприяння залученню інвестицій у передові про­мис­лові технології, росту і виведенню ком­па­ній Європи на світові ринки.

У межах пріоритету передбачається:

 • досягнення лідерства у передових і промислових тех­­­­но­логіях (Enabling and Industrial Tech­no­logies) із застосу­ван­ням перехресних дій;
 • cпрощення доступу до управління фінансовими ри­зи­­ками;
 • надання підтримки інноваційним малим і середнім підприємствам.

Тематика досліджень: електронна охорона здоров’я, інтелектуальні енерго­системи, інтелектуальні транспортні сис­­теми, заходи для запобігання кліматичним змінам, нано­ме­дицина, нові мате­ріа­ли для легкових транспортних за­со­бів, а також розроб­лен­ня промислових процесів і продуктів на основі біо­тех­но­логій.

Тематичні напрями пріоритету:

 • Лідерство у високоефективних і промислових технологіях (Leadership in Enabling and Industrial Tech­no­logies):
  • Інформаційні та комунікаційні технології (Information and Communication Technologies – ICT);
  • Нанотехнології, новітні матеріали, перспективні технології і процеси та біотехнології (Nanotechnologies, Advanced materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology);
  • Космічний простір (Space).
 • Доступ до ризикового фінансування (Access to risk finance).
 • Інновації в малих та середніх підприємствах (Innovation in SMEs).
Оновлено 6 місяців 3 тижні тому