Структура проектної пропозиції

Проектні пропозиції, що подаються на конкурси Про­гра­ми, складаються з двох частин:

  • Частина А (Ад­міністративні форми) — містить загальну інформацію за проек­том, інформацію про учасників та необхідне фінан­су­ван­ня;
  • Частина В (Технічний додаток) — міс­тить опис проек­тної пропозиції.
Типова структура проектної пропозиції
Частина А — Адміністративні форми Частина В — Технічний додаток

Форма 1. Загальна інформація (General informa­tion(анотація проекту)

Форма 2Відомості про установи-учасниці (Administrative data of participating organisation)

Форма 3. Бюджет проекту (Budget for the propo­sal)

Форма 4. Етичні аспекти (Ethic issues table)

Форма 5. Спеціальні запитання (Call specific questions)

Титульна сторінка

Зміст

Розділ 1. Якість проекту (Excellence)

Розділ 2. Вплив проекту (Impact)

Розділ 3. Виконання проекту (Implementation)

Розділ 4. Учасники консорціуму (Members of the consortium)

Розділ 5. Етичні аспекти та безпека (Ethical issues and security)

Оновлено 6 місяців 2 тижні тому