Глосарій

 • Академічний сектор (Academic sector)державні, або приватні вищі навчальні заклади, які мають право присуджувати наукові ступені; державні або приватні неприбуткові науково-дослідні установи; міжнародні організації, основним завданням яких є сприяння науково-технічному співробітництву в Європі (International European Іnterest Оrganisations).
 • Аплікант (applicant) – юридична особа, яка подає проектну пропозицію на конкурс.
 • Асоційована країна (Associated country) – це третя країна, яка є учасником міжнародного договору з Європейським Союзом, відповідно до статті 7 Регламенту ЄС № 1290/2013. (У 2015 р. Україна набула статусу асоційованої країни у програмі «Горизонт 2020»).
 • Бенефіціари  (beneficiaries) – установи, які підписують Грантову Угоду та є повноправними учасниками консорціуму, відповідальними за виконання спільного проекту (зокрема, за реалізацію спільних навчальних програм, прийом та підготовку науковців, організацію можливих відряджень).
 • Держави-учасниці Європейського Союзу (EU member states) – це 28 країн, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 р.
 • Досвідчені науковці (experienced researchers) –  науковці з науковим ступенем або досвідом науково-дослідної роботи не менше чотирьох років (в еквіваленті повної зайнятості).
 • Консорціум (Consortium) – об’єднання декількох, або кількох десятків установ (навчальні заклади, науково-дослідні центри, наукові установи, компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні установи), які проводять спільну діяльність/дослідження в рамках одного проекту. Мінімальний склад консорціуму залежить від типу дії/типу проекту.
 • Координатор проекту (Coordinator) – особа з установи, що входить до складу консорціуму, яка, як правило, має досвід управління міжнародними проектами, є фахівцем у певній галузі та викликає довіру Європейської Комісії. Саме координатор формує та подає проектну пропозицію на відповідний конкурс.
 • Малі та середні підприємства (Small or Medium-Sized Enterprises) – це підприємства, які визначені у Рекомендації № 2003/361/EC. Умовами для малих і середніх підприємств (бажаними, але не обов’язковими) є: кількість зайнятих, яка не перевищує 250 працівників; річний оборот не більше 50 млн. євро; річний баланс не більше 43 млн. євро. Умови застосовуються виключно до приватних компаній (individual firms). Якщо компанія є частиною бізнес-групи, то за потреби подаються відомості про кількість працівників, річний оборот і баланс інших компаній-учасників.
 • Науковці-початківці (early-stage researchers) – науковці без наукового ступеня та досвідом науково-дослідної роботи менше чотирьох років (в еквіваленті повної зайнятості).
 • Неакадемічний сектор (nonаcademic sector) – будь-яка соціально-економічна установа (socio-economic actor), яка не відноситься до установ академічного сектору.
 • Третя країна (third country) – країна, яка не є учасником Європейського Союзу і не асоційована у програмі «Горизонт 2020».
 • Установи-партнери (partner organisations)  – установи, які не підписують Грантову Угоду, не є бенефіціарами, проте залучені до виконання проекту, забезпечуючи процес навчання (без права зараховувати на навчання; обмеження не поширюється на тип дії «Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм») та прийом науковців у період відряджень. На стадії формування проектних пропозицій установи-партнери повинні надати офіційну згоду участі у проекті та виконанні взятих на себе зобов’язань.
 • Передові технології (Key Enabling Tech­no­logies) – мікро- та наноелектроніка, фотоніка, нано­тех­нології, біотехнології, нові матеріали та промислові системи.
 • Перехресні дії (Cross-cutting actions) застосовують з метою створення нових знань, технологій, нау­ко­во-дослід­них інфраструктур шляхом об’єднання кількох окремих тех­но­логій (various individual technologies).
Оновлено 6 місяців 3 тижні тому