Критерії оцінювання проєктних пропозицій (конкурси MSCA)

Усі проектні пропозиції оцінюють експерти за трьома критеріями:

  • Переваги проєкту (Excellence);
  • Вплив проєкту (Impact);
  • Якість та ефективність застосування (Quality and efficiency of the implementation).

Кожен критерій оцінюється за п’ятибальною шкалою. До уваги береться загальна кількість балів – сума балів за трьома критеріями. Допустимий поріг, необхідний для розгляду пропозиції – 70%. Якщо пропозиції набирають однакову кількість балів, то їх оцінюють за пріоритетністю критеріїв відповідно до типу дії.

Переваги проєкту

Вплив проєкту

Якість та ефективність застосування

Важливість / Пріоритетність критеріїв у разі однакової кількості балів проєктних пропозицій

50% / 1 30% / 2 20% / 3

Тип дії  «Мережі інноваційної підготовки»

Якість, інноваційні аспекти та достовірність (credibility) програми досліджень (research programme) (у тому числі міждисциплінарні, мультидисциплінарні, міжсекторальні та, за необхідності, гендерні аспекти)

Підвищення перспективи кар’єрного росту та працевлаштування науковців, внесок у розвиток їхніх навичок

Загальна узгодженість та ефективність робочого плану, у тому числі доцільність розподілу завдань і ресурсів (у тому числі присудження наукових ступенів для проектів EID і EJD)

Якість та інноваційні аспекти програми підготовки (training programme) (у тому числі взаємозамінність навичок, міждисциплінарні, мультидисциплінарні, міжсекторальні та, за необхідності, гендерні аспекти)

Внесок у структурування на європейському рівні програм підготовки та зміцнення інноваційного потенціалу Європи (у тому числі внесок неакадемічного сектора; створення спільних стhуктур (тільки для проектів EJD))

Відповідність (appropriateness) структур управління (management structures) та порядку виконання робіт за проєктом (procedures), у тому числі якість управління ризиками

Якість кураторства / наукового керівництва (Quality of the supervision) (у тому числі обов'язкове узгодження спільного кураторства для проектів EID і EJD)

Ефективність запропонованих заходів для поширення інформації про проєкт і його результати

Відповідність (appropriateness) інфраструктури установ, які беруть участь у виконанні проекту

Якість запропонованої взаємодії між установами, які беруть участь у виконанні проекту

Якість запропонованих заходів комунікації з різною цільовою аудиторією

Самодостатність (competences), досвід та взаємодоповненість (complementarity) установ, які беруть участь у виконанні проєкту

Тип дії  «Індивідуальні стипендії»

Якість, достовірність (credibility) дослідження/інноваційного проєкту; рівень новизни з урахуванням міждисциплінарних, мультидисциплінарних і гендерних аспектів

Підвищення перспективи кар’єрного росту науковця

 

Загальна узгодженість та ефективність робочого плану

 

Якість, відповідність підготовки (training) та обмін знаннями

Ефективність запропонованих заходів для використання та поширення результатів проєкту

Відповідність розподілу завдань і ресурсів

 

Якість кураторства/наукового керівництва (Quality of the supervision) та інтеграції в команду/установу

Якість запропонованих заходів комунікації з різною цільовою аудиторією

Відповідність структури і процедур управління, в тому числі управління ризиками

Можливості науковця підвищити рівень кваліфікації

 

Відповідність інфраструктури

Тип дії  «Обмін науковим та інноваційним персоналом»

Якість, достовірність наукового/інноваційного проекту; рівень новизни з урахуванням міждисциплінарних, мультидисциплінарних  гендерних аспектів

Підвищення перспективи кар’єрного росту науковця

Загальна узгодженість та ефективність робочого плану (у тому числі відповідність розподілу завдань і ресурсів)

Якість обміну знаннями між установами, які беруть участь у виконанні проєкту, з огляду на наукові та інноваційні цілі

Налагодження співпраці та здійснення обміну знаннями між установами, які беруть участь у виконанні проєкту; підвищення наукового та інноваційного потенціалу Європи та світу

Відповідність структури і процедур управління, в тому числі управління ризиками

Якість запропонованої взаємодії між установами, які беруть участь у виконанні проєкту

Якість та ефективність запропонованих заходів для використання та поширення результатів проєкту

Відповідність інфраструктури

 

Якість запропонованих заходів комунікації з різною цільовою аудиторією

Самодостатність, досвід та взаємодоповненість установ, які беруть участь у виконанні проєкту

Тип дії  «Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм»

Якість процедури відбору дослідників (прозорість, склад конкурсної комісії, критерії оцінювання, рівність можливостей)

Підвищення перспективи кар’єрного росту науковця, покращення якості людських ресурсів

Загальна узгодженістьта ефективність робочого плану

Якість запропонованої програми в контексті науки, міждисциплінарності, рівня транснаціональної мобільності

Порівняння практик залучених установ з принципами ЄС у контексті розвитку людських ресурсів у сфері досліджень та інновацій

Умови призначення (appointment conditions) науковців

Якість професійної орієнтації та підготовки

Якість та ефективність запропонованих заходів для використання та поширення результатів

Кваліфікація учасників, залучених до реалізації програми

 

Якість запропонованихзаходів комунікації з різною цільовою аудиторією

 
Оновлено 2 роки 6 місяців тому