Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм

Співфінансування регіо­наль­них, націо­нальних та міжнародних програм – один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований напідвищення якості навчання, мобільності та розвитку кар’єри як науковців-початківців, так і досвідчених науковців, поширення кращих практик Дії Марії Склодовської-Кюрі.

Цільова аудиторія: науковці-початківці та досвідчені науков­ці. Обме­жень що­до країни проживання та націо­нальності учасників немає.

Умови участі: Проектні пропозиції подає  устано­ва, що співфінансуватиме програму (типи програм: програма зі здобуття наукового ступеня; надання стипендій та грантів). Обов’язкова вимога – міжна­род­­на мобільність (підтри­му­ється також міжсекторальна мо­більність).

Фінансування від ЄС: Фінансування надаватиметься у формі фіксованої суми для кожного науковця (як додаткова сума до витрат на проживання та витрат на управління в межах програми).

Тривалість проекту: від трьох до п'яти років.

Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні установи.

Галузь досліджень – довільна (крім галузей, зазначених в угоді Євроатом).

Очікуваний результат:

на рівні науковця:

 • збільшення наукових навиків, підвищення рівня працевлаштування науковців у неакадемічному секторі (у довгостроковій перспективі – успішна кар’єра);
 • збільшення знань та ідей, які перетворюються на товари і послуги;
 • збільшення внеску в розвиток економіки та суспільства, заснованих на знаннях;

на рівні установи:

 • розвиток людських ресурсів;
 • підвищення потенціалу установ;
 • зміцнення співпраці та покращення трансферу знань між секторами та галузями (дисциплінами);
 • зміцнення міжнародних і міжсекторальних мереж співпраці;

на рівні системи:

 • впорядкування політики та практики ЄС в контексті Стратегії розвитку людських ресурсів (EU Human Resources Strategy for Researchers), Європейської Хартії та Кодексу Євросоюзу щодо інноваційної докторантури на регіональному, національному або міжнародному рівнях;
 • збільшення наукової мобільності в Європі;
 • удосконалення умов праці науковців;
 • зростання привабливості Європи для проведення наукових досліджень;
 • зростання конкурентоспроможності Європи.
Оновлено 6 місяців 3 тижні тому