Співпраця з установами НАН України та галузевими академіями наук України

При Національному університеті «Львівська політехніка» з 2006 р. діє науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України та МОН України, що включає 14 спільних науково-навчальних структур, зокрема навчально-науковий комплекс (ННК) з прикладної математики, фізики та проблем матеріалознавства, ННК з інженерної механіки, ННК «Комп’ютерні інформаційні технології та математичне моделювання», ННК «Геодинаміка», ННК «Скануюча оптична мікроскопія для клітинних технологій», ННК «Хімія і ефективні хімічні технології», ННК «Економосвіта», а також філії кафедр фотоніки, прикладної математики, інженерного матеріалознавства та прикладної фізики, захисту інформації та міжвідомча навчально-дослідницька лабораторія з відновлення та захисту від корозії і зношування елементів металоконструкцій.

Назва спільної науково-навчальної структури Назви установи, на базі якої створено спільну структуру Назва підрозділу Львівської політехніки чи наукової установи, за участю якого створено спільну структуру

Перелік науково-навчальних структур науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і МОН України

ННК «Економосвіта» Інститут регіональних досліджень НАН України

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту

ННК з прикладної математики, фізики та проблем матеріалознавства Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

ННК з інженерної механіки Національний університет «Львівська політехніка», Інститут інженерної механіки та транспорту Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
ННК «Комп’ютерні інформаційні технології та математичне моделювання» Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
ННК «Геодинаміка» Національний університет"Львівська політехніка", Інститут геодезії Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Карпатським відділенням Інституту геохімії ім. С.І. Суботіна НАН України
ННК «Скануюча оптична мікроскопія для клітинних технологій» Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інститут біології клітини НАН України
ННК «Хімія і ефективні хімічні технології» Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Філія кафедри фотоніки Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
(на базі відділу оптоелектронних інформаційних систем)
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Філія кафедри фотоніки Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Філія кафедри прикладної математики Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Інститут фізики конденсованих систем НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Філія кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Інститут фізики конденсованих систем НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Філія кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Філія кафедри захисту інформації Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Міжвідомча навчально-дослідницька лабораторія з відновлення та захисту від корозії і зношування елементів металоконструкцій Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Відділ фізико-хімічних методів зміцнення та захисту металів (відділ № 11)

 

Оновлено 3 роки 8 місяців тому