Міжнародні наукові проєкти, які виконуються в Університеті

Національний університет «Львівська політехніка» має значний досвід у виконанні широкомасштабних проєктів:

  • у межах міжнародних програм (зокрема, INTAS, 7РП ЄС,  Програма Horizon 2020 ЄС);
  • за грантами міжнародних фондів, організацій (зокрема, NATO, ICDD, CRDF);
  • у межах спільних проєктів (за міждержавними угодами);
  • за господарськими договорами на замовлення закордонних фірм, установ (зокрема, АВВ, PPD Industries INC, Sherwin Williams).

У межах міжнародних програм

Назва НДР Термін виконання
Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і інновацій «Horizon 2020»

Дослідження та розробка діагностики DEMO: магнітна діагностика на основі сенсорів Холла (Проєкт EURO-2 в межах Програми консорціуму EUROfussion)

Науковий керівник – д.т.н. Большакова І.А.

2017-2023

Інноваційні оптичні/квазіоптичні технології та нанотехнологія анізотропних матеріалів для створення активних комірок із суттєво покращеною енергоефективністю. 

Innovative Optical/Quasioptical Technologies and Nano Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantially Improved Energy Efficiency (Acronym: IMAGE).

Львівська політехніка  координатор проєкту.

Науковий керівник – д.т.н. Андрущак А.С.

2018-2023

Емітери, що не містять важких металів, для джерел світла нового покоління.

Heavy metal free emitters for new-generation light sources (Acronym: MEGA).

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2019-2023
Програма ЄС CREATIVE EUROPE

Ауралізація об’єктів акустичної спадщини за допомогою доповненої та віртуальної реальності.

Auralisation of acoustic heritage sites using Augmented and Virtual Reality (Acronym: AURA).

Науковий керівник – д.т.н. Шаховська Н.Б.

2021-2022

У межах спільних проєктів (за міждержавними угодами)

Українсько-австрійський

  • Екологічні та економічні методи управління дощовим стоком з урбанізованих територій з пріоритетним дослідженням явища першого залпового скиду (Науковий керівник – д.т.н. Мальований М.С. Термін виконання: 2021 – 2022).

Українсько-китайський

  • Нековалентні комплекси нерозчинних у воді ліків із синтетичними наноміцелами для їх доставки та посилення біологічної активності (Науковий керівник – д.х.н. Заіченко О.С. Термін виконання: 2022 – 2023).

Українсько-литовські

  • Комплексна система функціонально-орієнтованого проєктування механічного оброблення деталей з важкооброблюваних матеріалів для військово-промислового комплексу (Науковий керівник – д.т.н. Ступницький В.В. Термін виконання: 2022 – 2023).
  • Нові чутливі матеріали на основі структурованих полісахаридів (Науковий керівник – д.х.н. Самарик В.Я. Термін виконання: 2022 – 2023).

 

За грантами міжнародних фондів, організацій

Назва НДР Термін виконання
NATO

Визначення дози експозиції та ідентифікація джерела радіоактивності при радіологічних аваріях

Determination of Exposed Dose and Radioactive Source Identity in Radiological Emergency

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізський С.Б.

2019-2022

ICDD (Міжнародний центр дифракційних даних, США)

Високороздільні синхротронні та рентгенівські порошкові дифракційні дані для змішаних оксидів з перовскито-подібними структурами

продовження

  • Нові змішані оксидні та фосфатні матеріали (2021-2022)

Науковий керівник – д.х.н. Василечко Л.О.

2003-2022

Рентгенівські дифракційні дані для інтерметалічних сполук на основі рідкісноземельних металів

продовження

  • Рентгенограми на основі рідкісноземельних інтерметалідних сполук (2021-2022)

Науковий керівник – д.т.н. Дурягіна З.А.

2019-2022

CRDF (Фонд цивільних досліджень і розвитку, США)

 

Розробка програмно-апаратного комплексу для динамічної автентифікації пристроїв обробки інформації в корпоративній мережі з метою кібербезпеки

Develpoing software and hardware complex for dynamical authentification processing devices in a corporate network for cybersecurity purposes

Науковий керівник – д.т.н. Нємкова О.А.

2021 – 2022

За договорами закордонних фірм, установ

Назва НДР Термін виконання

Schock GmbH

Покращення прес-форми та рецептури Schock для поліакрилатного композиту з низькотемпературним затвердінням

Науковий керівник – д.х.н. Заіченко О.С.

2021-2022
Оновлено 2 місяці 1 тиждень тому