Міжнародні наукові проєкти, які виконуються в Університеті

Національний університет «Львівська політехніка» має значний досвід у виконанні широкомасштабних проєктів:

  • у межах міжнародних програм (зокрема, INTAS, 7РП, Horizon 2020 і Horizon Europe ЄС);
  • за грантами міжнародних фондів, організацій (зокрема, NATO, ICDD, CRDF, Schock GmbH);
  • у межах спільних проєктів (за міждержавними угодами);
  • за договорами на замовлення закордонних фірм, установ (зокрема, АВВ, PPD Industries INC, Sherwin Williams, LiMAP UAB Kaunas).

Міжнародні наукові проєкти, які виконує Національний університет «Львівська політехніка» у 2024 році

Назва проєкту Науковий керівник Термін виконання
У межах міжнародних програм:
Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і інновацій «Horizon 2020»
1 Дослідження та розробка діагностики DEMO: магнітна діагностика на основі сенсорів Холла (Проєкт EURO-2 в межах Програми консорціуму EUROfussion). Інеса БОЛЬШАКОВА 2017 – 2024
2

Інноваційні оптичні/квазіоптичні технології та нанотехнологія анізотропних матеріалів для створення активних комірок із суттєво покращеною енергоефективністю. 

Innovative Optical/Quasioptical Technologies and Nano Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantially Improved Energy Efficiency (Acronym: IMAGE).

Львівська політехніка  координатор проєкту.

Анатолій АНДРУЩАК 2018 – 2024
3

Цифровий поворот у Європі: зміцнення надійності відносин за допомогою технологій.

digital TuRn in EUrope: Strengthening relational reliance through Technology (Acronym: TRUST).

Ірина СОФІНСЬКА 2023 – 2025
Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і інновацій «Horizon Europe»
4

Унікальне розпізнавання та відстеження творів мистецтва за допомогою хімічно закодованих даних, мініатюрних пристроїв і блокчейн-альянсу.

Artwork Unique RecogntitOn and tRacking through chemicAl encodes, miniaturized devices and blockchain alliance (Acronym: AURORA).

Наталія ЧУХРАЙ 2023 – 2025
5

Нові технології та матеріали для контролю терагерцевого випромінювання.

Novel Technologies and Materials for TeraHertz Radiation Control  (Acronym: TeraHertz).

Львівська політехніка  координатор проєкту.

Анатолій АНДРУЩАК 2023 – 2026
6

Підтримка європейських науково-дослідницьких та інституційних досліджень через співпрацю зацікавлених сторін та інституційну реформу

Supporting European R&I Through stakeholder collaboration and institutional reform (Acronym: INITIATE).

Володимир АТАМАНЮК 2024 – 2027
7

Інноваційні методології проектування економічно ефективних будівель з нульовим викидом, покращених штучним інтелектом

Innovative mathodologies for the design of Zero-Emission and cost-effective Buildings enchanced by Artificial Intelligence (Acronym: ZEBAI).

Наталія ШАХОВСЬКА 2024 – 2028
8

Пошук матеріалів зі структурою шпінелі з варіаціями катіонного складу та підвищеною радіаційною стійкістю як оптичних вікон термоядерних застосувань

Searching for spinel-structured materials with varying cation composition and enhanced radiation tolerance as optical windows for fusion applications (Проєкт в межах Програми консорціуму EUROfussion).

Сергій УБІЗСЬКИЙ 2024 – 2025
 Life Programme 
9

Комплексний підхід до інформування та зміни поведінки населення для організації «вільного» від ртуті міста.

Complex Awareness Raising and Behaviour Change for the Mercury-Free City Environment (Acronym: LIFE MERCURY-FREE).

Дмитро ФЕДАСЮК 2022 – 2025
За грантами міжнародних фондів, організацій:
10

Покращення прес-форми та рецептури Schock для поліакрилатного композиту з низькотемпературним затвердінням.

Грант фірми Schock GmbH.

Олександр ЗАІЧЕНКО 2021 – 2024
11

Нові змішані рідкісноземельні гранати, оксиди та фосфати.

New Mixed Rare Earth Garnets, Oxides, Phosphates

Грант ICDD.

Леонід ВАСИЛЕЧКО 2023 – 2024
12

Рентгенограми зразків на основі РЗМ-вмісних інтерметалідів.

XRD Patterns of the Rare Eath Based Intermetallic Compounds.

Грант ICDD.

Зоя ДУРЯГІНА 2023 – 2024
13

Інтерметалічні сполуки на основі РЗМ.

Intermetallic Compounds Based on Rare Eath Materials.

Грант ICDD.

Павло ЛЮТИЙ 2023 – 2024
14

Нові матриці для фотоактивних рідкісноземельних елементів.

New Host Matrixes for Photoactive Mixed Rare Earth Ions.

Грант ICDD.

Василь ГРЕБ 2023 – 2024
15

Технологія будівництва автономної швидкомонтованої модульної дерев'яної будівлі з ЧПК-столярними з'єднаннями та її моніторинг у реальних умовах навколишнього середовища 

Construction technology of an autonomous quikly rercted modular timber building with CNC-carpentry joints and its monitoring in real environmental conditions. 

Проєкт Kliima.3.01.23-0141

Марія РУДА 2023 – 2025
16

Пом'якшення кліматичних змін за допомогою передових фітотехнологій для військових земель

Mitigation of climate change through advanced phytotechnology for military lands (MilClimATech).

Грант NATO.

Віталій СТАДНІК 2023 – 2025
17

Полімерні гідрогелі для безпечних та ефективних вакцин

Polymeric hydrogels for safe and efficient vaccines

Грант NATO.

Олександр ЗАІЧЕНКО 2023 – 2026
18

Вдосконалення комплексу динамічної автентифікації кінцевих точок засобами машинного навчання та захисту корпоративних мереж від кібератак

Improvement of the complex of endpoints dynamic authentification by machine learning and protection from cyberattacks in the corporate networks

Грант CRDF.

Олена НЄМКОВА 2024
19

Ідентифікація і класифікація вибухонебезпечних об'єктів для України

UXO identification and classification for Ukraine

Грант NATO.

Роман ЗІНЬКО 2024 – 2026
У межах спільних проєктів (за міждержавними угодами):
20

Комплексний догляд для наступного покоління iCare4Next, C2020/1-8.

Програма EUREKA.

Наталія ШАХОВСЬКА 2023 – 2024
21

Дослідження впливу орієнтації плівок, отриманих з біодеградабельних полімерних нанокомпозитів, на їх структуру, бар'єрні та механічні властивості.

Українсько-польський проєкт.

Олександр ГРИЦЕНКО 2023 – 2024
22

Пуцоланові матеріали, отримані з золи-винесення, як добавки нового покоління, що використовуються в технології виробництва «зеленого» бетону.

Українсько-польський проєкт.

Зіновій БЛІХАРСЬКИЙ 2023 – 2024
За договорами на замовлення закордонних фірм, установ:
23

Вивчення та покращення якості робочих поверхонь елементів зі змішаних кристалів ніобату-танталату літію.

Замовник: Інститут енергетичних досліджень і фізичних технологій (Німеччина).

Сергій УБІЗСЬКИЙ 2022 – 2024

 

Оновлено 2 тижні тому