Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
(із змінами, внесеними згідно з Законом від 12.01.2023 № 2859-ІХ)

  • фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих проблем розвит­ку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-полі­тич­­ного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспро­мож­ності України у світі та сталого розвитку суспільства і держа­ви;
  • інформаційні та комунікаційні технології;
  • енергетика та енергоефективність;
  • раціональне природокористування;
  • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпо­шире­ні­ших захворювань;
  • нові речовини і матеріали
Оновлено 1 рік тому