НДР, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету МОН України у 2024 році

Назва НДР Науковий керівник Термін виконання
Фундаментальні дослідження
1 Розробка наукових основ створення багатофункціональних оксидних керамічних матеріалів і покриттів Зоя ДУРЯГІНА  2022 – 2024
2

Інноваційні високоефективні об'ємні, плівкові та нанокомпозитні матеріали для електро- і нелінійно- оптичних пристроїв мікро- та наноелектроніки

Ігор ЗАЧЕК 2023 – 2025
3

Математичне та комп'ютерне моделювання процесів масоперенесення в стохастично неоднорідних шаруватих структурах, застосовних у військових об'єктах

Петро ПУКАЧ   2023 – 2025
4

Комплексно-алгебраїчні методи в теорії динамічних систем і їх застосування для задач радіолокації

Володимир ДІЛЬНИЙ 2024 – 2026
Прикладні дослідження
5 Методи та засоби нейронечіткого управління групою мобільних робототехнічних платформ Іван ЦМОЦЬ 2023 – 2024
6

Стратегічні напрямки, методи і засоби цифровізації та інтелектуалізації енергетичних систем з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

Микола БЕШЛЕЙ 2023 – 2025
7 Методи та засоби інформаційної безпеки та гігієни на основі інтерпретованого штучного інтелекту Наталія ШАХОВСЬКА 2023 – 2025
8

Розроблення системи оцінки впливу військових дій на деформації гідроспоруд ГЕС і ГАЕС методами геодезичного та геотехічного моніторингу

Корнилій ТРЕТЯК 2023 – 2025
9

Органічний пристрій з внутрішнім підсиленням фотоструму для реєстрації сигналів низької інтенсивності в ближній інфрачервоній області спектра

Павло СТАХІРА 2023 – 2025
10

Розроблення модифікованих полімер-олігомерних (нано)композитних адгезивів спеціального призначення  

Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ 2023 – 2025
11

Методи та засоби ідентифікації бойових машин на основі технології глибинного навчання для автоматизованого керування цілерозподілом

Марія НАЗАРКЕВИЧ 2024 – 2025
12

Антирадарні покриття на тканинах і конструкціях оборонного призначення на основі полімер/неорганічних структурно впорядкованих метаматеріалів

Олександр ЗАІЧЕНКО 2024 – 2025
13

Розроблення низьковуглецевих нанотехнологічно оптимізованих високоміцних бетонів для прискореного будівництва захисних споруд цивільного захисту

Мирослав САНИЦЬКИЙ 2024 – 2025
14

Методи та засоби інтелектуального вимірювання параметрів руху та визначення просторової орієнтації наземних мобільних робототехнічних платформ

Василь ТЕСЛЮК 2024 – 2026
15

Методи інтеграції штучного інтелекту у процеси збору, передавання та обробки даних для інформаційних систем спеціального призначення

Михайло КЛИМАШ 2024 – 2026
16

Система криптозахищеного завадозахищеного прихованого зв'язку з безпілотними літальними апаратами великого радіусу дії з використанням ретранслятора

Юрій БОБАЛО 2024 – 2026
17

Розроблення енергоефективної технології виробництва водню фотокаталітичною конверсією води під дією сонячного світла

Володимир ІВАСІВ 2024 – 2026
18

Комплексна технологія відновлення та реабілітації пошкоджених земель із використанням субстратів, капсульованих добрив та природних сорбентів

Мирослав МАЛЬОВАНИЙ 2024 – 2026
19

Розробка «зелених» технологій використання низькометаморфізованих горючих копалин України

Сергій ПИШ'ЄВ 2024 – 2026
20

Синтез і модифікування нових біодеградабельних полімерів і термопластичні (нано)композити на їхній основі багатоцільового призначення

Володимир СКОРОХОДА 2024 – 2026
21

Наноелектроніка, фізико-технологічні дослідження та створення антивідбивних матеріалів

Анатолій АНДРУЩАК 2024 – 2026
22

Створення засобів медичного призначення на основі нових полімергібридних гідрогелевих систем для лікування та реабілітації військовослужбовців з терапевтичною та хірургічною патологією

Володимир САМАРИК 2024 – 2026
23

Удосконалення та надання нової функціональності прототипу системи екстреної аварійної дозиметрії для використання в умовах терористичних радіаційних атак

Сергій УБІЗСЬКИЙ 2024 – 2026
24

Розроблення плазмонних наноструктурованих підкладок для підсилення SERS сигналу при детектуванні вибухових речовин

Ірина ЯРЕМЧУК 2024 – 2026
25

Методи та засоби штучного інтелекту для запобігання поширенню туберкульозу у військовий час

Ярослав ВИКЛЮК 2024 – 2026
роботи молодих учених
26

Передові процеси окиснення, зокрема нанокаталітичного, в основі кавітаційних технологій очищення водних середовищ від резистентних  N-заміщених органічних сполук

Юрій СУХАЦЬКИЙ 2022 – 2024
27

Оптимізовані нанокомпозити та сенсорні структури для оборонних систем контролю безпеки та виявлення загроз

Галина КЛИМ 2022 – 2024
28

Розроблення інноваційних методів та моделей побудови індустріально-орієнтованих інформаційно-комунікаційних систем для модернізації цифрових інфраструктур промисловості

Галина БЕШЛЕЙ 2022 – 2024
29

Технологія опрацювання мультимодальних українськомовних наборів даних для визначення рівня стресу 

Ірина ДУМИН 2023 – 2025
30

Розроблення інноваційних методів та засобів розгортання інтелектуальної інформаційної інфраструктури для подвійного використання в умовах цифрової трансформації України

Тарас МАКСИМЮК 2023 – 2025
31

Розроблення онтологічної бази знань теплових портретей цілей

Зоряна РИБЧАК 2024 – 2025
32 Інноваційні фізико-хімічні технології основних елементів автономних систем сонячного енергозабезпечення Федір ІВАЩИШИН 2024 – 2025
33

Економіка деградації земель унаслідок війни та їх повоєнного відновлення: інноваційні практики сталого управління аграрним природокористуванням

Анатолій КУЧЕР 2024 – 2026
34

Ефективні нанокристалічні матеріали на основі халькогенідів металів для оптико-електронних систем

Андрій КАШУБА 2024 – 2026
35

Високоадгезивні полімер-композитні покриття для захисту військової і цивільної техніки та конструкцій

Андрій МАСЮК 2024 – 2026
36

Технологічні рішення для оперативного контролю якості та безпечності харчових продуктів та спиртних напоїв

Роман НЕБЕСНИЙ 2024 – 2026
37

Теоретичні та експериментальні основи хімічного синтезу модифікованих плівкових напівпровідників типу А2В6 для альтернативної енергетики

Мартин СОЗАНСЬКИЙ 2024 – 2026
38

Методи та алгоритми роботи завадозахищеного радіоканалу зв'язку з використанням технології програмно-визначеного радіо

Сергій АЛТУНІН 2024 – 2026
39

Дослідження стійкості біометричних систем автентифікації до атак із застосуванням технології клонування голосу на основі глибинних нейронних мереж

Іван ОПІРСЬКИЙ 2024 – 2026
Оновлено 2 тижні тому