НДР, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету МОН України

Назва НДР Науковий керівник Термін виконання
Фундаментальні дослідження
1 Супрамолекулярний дизайн наноструктур для надвисокоємних функціонально-гібридних накопичувачів енергії з електрохімічними і квантовими механізмами Іващишин Федір Іванович 2018 – 2020
2 Методи молекулярного конструювання амфіфільних полімерів та супрамолекулярних ансамблів на їх основі в об'ємі і поверхнях Гевусь Орест Іванович 2018 – 2020
3 Фізико-хімічні основи технологій синтезу та модифікування селективно-сорбційних полімер-неорганічних (нано)композиційних матеріалів Скорохода Володимир Йосипович 2018 – 2020
4 Розроблення теоретичних засад створення перспективних тіосульфонатних засобів захисту агропродукції від мікроорганізмів - продуцентів мікотоксинів Лубенець Віра Ільківна 2018 – 2020
5 Підвищення надійності та прогнозування безпечного ресурсу елементів турбінних двигунів авіаційної техніки Дурягіна Зоя Антонівна 2019 – 2021
6 Розробка та дослідження нового класу кристалічних нанокомпозитів із заданою анізотропією для мікро- і наноелектроніки  Андрущак Анатолій Степанович 2019 – 2021
7 Наукові основи технології одержання полімерних наногідрогелів підвищеної міцності зі спеціальною функційністю Суберляк Олег Володимирович 2020 – 2022
Прикладні дослідження
1

Розроблення технології гнучкого за сировиною виробництва акрилатних мономерів

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Небесний Роман Володимирович 2017 – 2020
2

Технології створення низькоемісійних багатокомпонентних цементів та модифікованих бетонів і будівельних розчинів на їх основі

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Русин Богдан Георгійович 2017 – 2020
3

Комплексна анаеробно-аеробно-сорбційна технологія очищення стоків та інфільтратів сміттєзвалищ

Мальований Мирослав Степанович 2018 – 2020
4 Роль дефектів, дифузійних процесів та зовнішніх впливів у формуванні оксидних гетерогенних систем для функціональної електроніки Убізський Сергій Борисович 2018 – 2020
5 Функціональна мімікрія людської шкіри прищепленими до полімерної поверхні гібридними гідрогелями біополімерів для лікування її ушкоджень великої площі Воронов Станіслав Андрійович 2018 – 2020
6 Двовимірні періодичні наноструктури кремнію для МЕМС-сумісних інтегрованих мікроперетворювачів Єрохов Валерій Юрійович 2018 – 2020
7 Керований електрохімічний синтез металевих наночастинок і наноструктурованих матеріалів Кунтий Орест Іванович 2018 – 2020
8 Моделювання і експериментальна верифікація плазмонно-резонансних наноструктур для перетворення та керування електромагнітним випромінюванням широкого спектрального діапазону Бобицький Ярослав Васильович 2018 – 2020
9 Мультифункціональні нанокристалічні матеріали на основі заміщених феритів, кобальтитів, манганітів та ванадатів рідкісноземельних елементів Василечко Леонід Орестович 2018 – 2020
10 Дослідження та розробка методів, алгоритмів та засобів синтезу сигнально-кодових конструкцій завадостійких скритних радіосистем передачі даних Прудиус Іван Никифорович 2019 – 2020
11 Розроблення приладів і засобів їх метрологічного забезпечення для оснащення, перевірки і паспортизації морських стендів і полігонів контролю фізичних полів кораблів Ткаченко Віктор Федорович 2019 – 2020
12 Інформаційна технологія опрацювання персоналізованої медичної інформації Мельникова Наталія Іванівна 2019 – 2020
13 Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів Цмоць Іван Григорович 2019 – 2020
14 Оцінювання вартості та готовності технологій до трансферу з університетів до бізнес-середовища Чухрай Наталія Іванівна 2019 – 2021
15 Оптично-стимульована люмінесценція в дозиметричному фосфóрі на основі YAP:Mn  Жидачевський Ярослав Антонович 2019 – 2021
16 Лужно-сульфатноактивовані композиційні цементи з високою ранньою міцністю та низькоенергоємні бетони на їх основі Саницький Мирослав Андрійович 2019 – 2021
17 Формування варізонних плівкових структур на основі CdSeхTe1-х для сонячних елементів та оптимізація їх властивостей Ільчук Григорій Архипович 2019 – 2021
18 Розроблення методів і засобів фазозсувної інтерферометрії, електронної спекл-інтерферометрії та цифрової голографії для неруйнівної діагностики матеріалів і конструкцій Фітьо Володимир Михайлович 2019 – 2021
19 Розроблення високоселективних каталітичних систем синтезу акрилатних мономерів Піх Зорян Григорович 2019 – 2021
20 Сульфурофункціоналізовані карбо- та гетероциклічні системи з антитромбоцитарною та антиоксидантною активностями як нові перспективні субстанції для лікування артеріальних тромбозів Новіков Володимир Павлович 2019 – 2021
21

Вплив структурної організації напівпровідників органічної природи на люмінісцентні та фотоелектричні параметри приладів органічної електроніки

(наукова робота молодих вчених)

Іванюк Христина Богданівна 2019 – 2021
22

Інноваційне використання твердотільних і нанокомпозитних матеріалів для керування субтерагерцовим випромінюванням

(наукова робота молодих вчених)

Андрущак Назарій Анатолійович 2019 – 2021
23

Функціональні наноматеріали для адаптивного роботизованого інформаційно-вимірювального комплексу оборонного спрямування

(наукова робота молодих вчених)

Клим Галина Іванівна 2019 – 2021
24 Система підтримки прийняття рішень розпізнавання мультиспектральних образів на основі технологій машинного навчання та онтологічного підходу Литвин Василь Володимирович 2020 – 2021
25

Розроблення системи автоматизованого проектування пристроїв вимірювання кількості природного газу в одиницях об'єму та енергії

Пістун Євген Павлович 2020 – 2021
26

Основи технології та засоби моніторингу, профілактики й реабілітації органів кровообігу людини, зумовлених віковими і

травматичними змінами

Стадник Богдан Іванович 2020 – 2021
27

Розроблення новітньої децентралізованої мережі мобільного зв'язку на основі блокчейн-архітектури та штучного інтелекту для впровадження технологій 5G/6G в Україні

(наукова робота молодих вчених)

Максимюк Тарас Андрійович 2020 – 2022
28

Наноструктуровані інтерфейси на основі нетоксичних матеріалів для прикладних застосувань

(наукова робота молодих вчених)

Яремчук Ірина Ярославівна 2020 – 2022
29 Розробка методів та уніфікованих програмно-апаратних засобів для розгортання енергоефективних інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж подвійного призначення Бешлей Микола Іванович 2020 – 2022
30

Розроблення та інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій для побудови системи моніторингу та управління міською інфраструктурою

Климаш Михайло Миколайович 2020 – 2022
31

Інформаційна технологія формування психофізичного портрету в умовах стресових ситуацій

Шаховська Наталія Богданівна 2020 – 2022
32

Розвиток модульного інтегрованого підходу до конфігурування та керування бортових систем електроприводу та електричного живлення автономних транспортних засобів

Щур Ігор Зенонович 2020 – 2022
33

Створення інноваційного продукту для найефективнішого та енергоощадного використання анізотропних і наноструктурованих матеріалів в пристроях електро-, акусто- та нелінійної оптики

Зачек Ігор Романович 2020 – 2022
34 Розроблення наукових і технологічних основ створення елементів мікро- і наносистемної техніки на основі базових сенсорних напівпровідникових кристалів та наноструктур Дружинін Анатолій
Олександрович
2020 – 2022
Оновлено 2 місяці 3 тижні тому