Наука у Львівській політехніці

Наукова і науково-технічна діяльність за 2023 рік:

 • понад 400 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України, за державним замовленням, за грантами НФДУ; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
 • 103,8 млн гривень надходжень від виконання НДР;
 • 1332 статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;
 • 1,67 млн примірників документів у фонді Науково-технічної бібліотеки;
 • близько 200 студентів, які здобули нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії.

Львівська політехніка організувала та провела 79 наукових заходів.

Оновлено дослідницьку інфраструктуру Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів» — закуплено рідинний хроматограф Agilent 1260 Infinity II із мас-селективним детектором Agilent MSD iQ і спектрофотометр УФ-видимого-ближнього-ІЧ діапазону UV-3600i SHIMADZU вартістю понад 7,0 млн гривень.

Отримано 77 охоронних документи. Укладено Ліцензійну угоду на право використання винаходу на суму 30, 0 тис. гривень.

 

Наукова і науково-технічна діяльність за 2022 рік:

 • понад 400 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України, за державним замовленням; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
 • 56,0 млн грн надходжень від виконання НДР;
 • 1226 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;
 • 1,69 млн примірників документів у фонді Науково-технічної бібліотеки;
 • понад 200 студентів, які здобули нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії.

Львівська політехніка організувала та провела 61 науковий захід.

Отримано позитивне рішення про фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Горизонті 2020 проєкту «Розвиток дослідницької інфраструктури для проведення досліджень за напрямом «Нові речовини та матеріали»» на суму 7,2 млн грн.

Отримано 41 охоронний документ. Укладено дві ліцензійні угоди — одну на право використання винаходу на суму 30,0 тис. грн, другу — на право використання твору (англійською мовою) на суму 2 тис. дол. США.

 

Наукова і науково-технічна діяльність за 2021 рік:

 • 550 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України, НФДУ, за державним замовленням, ДЦНТП; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
 • 83,0 млн. грн. надходжень від виконання НДР;
 • 1250 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;
 • 1,75 млн. примірників документів у фонді Науково-технічної бібліотеки;
 • понад 200 студентів, які здобули нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії.

Львівська політехніка організувала та провела понад 70 наукових заходів.

Отримано 64 охоронних документи. Укладено Ліцензійний договір на право використання корисної моделі на суму 30, 0 тис. грн

Оновлено 2 тижні тому