Наука у Львівській політехніці

Наукова і науково-технічна діяльність за 2022 рік:

  • понад 400 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України; за державним замовленням; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
  • 56,0 млн грн надходжень від виконання НДР;
  • 1226 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;
  • 1,69 млн примірників у фонді Науково-технічної бібліотеки;
  • понад 200 студентів, які здобули нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії.

Львівська політехніка організувала та провела 61 науковий захід.

Отримано позитивне рішення про фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Горизонті 2020 проєкту «Розвиток дослідницької інфраструктури для проведення досліджень за напрямом «Нові речовини та матеріали»» на суму 7,2 млн грн.

Отримано 41 охоронний документ. Укладено дві ліцензійні угоди — одну на право використання винаходу на суму 30,0 тис. грн, другу — на право використання твору (англійською мовою) на суму 2 тис. дол. США.

 

Наукова і науково-технічна діяльність за 2021 рік:

  • 550 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України, НФДУ, за державним замовленням, ДЦНТП; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
  • 83,0 млн. грн. надходжень від виконання НДР;
  • 1250 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;
  • 1,75 млн. примірників у фонді Науково-технічної бібліотеки;
  • понад 200 студентів, які здобули нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії.

Львівська політехніка організувала та провела понад 70 наукових заходів.

Отримано 64 охоронних документи. Укладено Ліцензійний договір на право використання корисної моделі на суму 30, 0 тис. грн

Оновлено 1 тиждень 2 дні тому