Наука у Львівській політехніці

Станом на червень 2021 року наукові та науково-педагогічні працівники університету ​виконують:

 • 37 НДР за кошти державного бюджету МОН України;
 • вісім НДР за кошти НФДУ;
 • дві НДР за державним замовленням;
 • вісім міжнародних наукових колективних гранти;
 • 160 госпдоговорів;
 • 144 НДР в межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика, зареєстрована в УкрІНТЕІ);
 • НДР за грантом для молодих вчених Львівської політехніки.

Наукова і науково-технічна діяльність за 2020 рік:

 • 517 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України, НФДУ, за державним замовленням, ДЦНТП; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
 • 65,7 млн. грн. надходжень від виконання НДР;
 • 1504 наукові публікації у виданнях, що індексуються Scopus, Web of Science;
 • 1,8 млн. примірників у фонді Науково-технічної бібліотеки;
 • 295 студентів отримали нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії, індивідуальні гранти на стажування.

Львівська політехніка організувала та провела понад 50 наукових заходів.

Отримано 84 охоронних документи. Патент на винахід № 116303 відзначено грамотою переможця у номінації «Будівництво» Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 2020». Укладено три ліцензійні договори на право використання корисних моделей на суму 46, 0 тис. грн.

Оновлено 3 місяці 2 тижні тому