Наука у Львівській політехніці

Станом на липень 2022 року наукові та науково-педагогічні працівники університету ​виконують:

 • 37 НДР відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок, які фінансуються за кошти  державного бюджету МОН України;
 • НДР за базовим фінансуванням;
 • понад 160 госпдоговорів, з них два  міжнародні;
 • 13 міжнародних наукових проєктів, грантів;
 • 126 НДР у межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика).

 

Наукова і науково-технічна діяльність за 2021 рік:

 • 550 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України, НФДУ, за державним замовленням, ДЦНТП; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
 • 83,0 млн. грн. надходжень від виконання НДР;
 • 1250 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;
 • 1,75 млн. примірників у фонді Науково-технічної бібліотеки;
 • понад 200 студентів, які здобули нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії.

Львівська політехніка організувала та провела понад 70 наукових заходів.

Отримано 64 охоронних документи. Укладено Ліцензійний договір на право використання корисної моделі на суму 30, 0 тис. грн.

 

Наукова і науково-технічна діяльність за 2020 рік:

 • 517 НДР (НДР за кошти державного бюджету МОН України, НФДУ, за державним замовленням, ДЦНТП; госпдоговори; міжнародні наукові проєкти, колективні гранти; НДР у межах індивідуальних планів викладачів);
 • 65,7 млн. грн. надходжень від виконання НДР;
 • 1504 наукові публікації у виданнях, що індексуються Scopus, Web of Science;
 • 1,8 млн. примірників у фонді Науково-технічної бібліотеки;
 • 295 студентів отримали нагороди всеукраїнських, міжнародних, регіональних наукових конкурсів і змагань; одержали премії, стипендії, індивідуальні гранти на стажування.

Львівська політехніка організувала та провела понад 50 наукових заходів.

Отримано 84 охоронних документи. Патент на винахід № 116303 відзначено грамотою переможця у номінації «Будівництво» Всеукраїнського конкурсу «Винахід року 2020». Укладено три ліцензійні договори на право використання корисних моделей на суму 46, 0 тис. грн.

Оновлено 2 місяці тому