Міжнародна наукова співпраця

Упродовж останніх п’яти років науковці Львівської політехніки вико­нува­ли:

  • понад 30 грантів і про­ектів, отриманих на наукову роботу від закордонних установ і в рамках європейських програм;
  • понад 40 госпдоговорів на замовлення закордонних фірм та установ;
  • понад 20 спільних наукових проектів у рамках між­держав­них угод. 

Налагоджено співпрацю з науково-дослідними установами, промисловими та маркетинговими фірмами: Австрії (компанія Alcatel-Lucent Austria AG), Німеччини (корпорація «DIC Berlin GmbH R&D Laboratory», Синхротронній лабораторії HASYLAB), Польщі (представництво шведського дослідницького центру АВВ), Словаччини (концерн «HEFRA»), США (Міжнародний центр дифракційних даних (ICDD), PPG Industries INC.), Франції (концерн Schneider-Electric), Тайвані (Тайванський текстильний дослідний інститут) тощо.

Укладено понад 100 угод про науково-технічну та навчально-методичну співпрацю з понад 70 провідними вищими навчальними закладами та науковими установами Єв­ро­пи, Америки та Азії.

Розробки Львівської політехніки, реалізовані на зовнішньому ринку:

  • гнучкий суперконденсатор, виконаний спільно з Тайванським текстильним дослідним інститутом;
  • трикоординатний магнітометр;
  • методи побудови регіональних просто­рових кадастрів емісій основних парникових газів у промисловості і будів­ництві;
  • математичний і програмний інструментарій для побудо­ви регіональних просторових кадастрів емісій парникових газів у промисловому секторі, створений спільно з науковцями Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Лаксенбург, Австрія);
  • біометрична система захисту від несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж «Цербер», яка використовується у Кореї і Польщі;
  • технічний комітет стандартизації науково-тех­нічної тер­мі­но­логії розробив Комплекс міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5 – 2005, який з 2007 року рекомендований до офіційного впровадження у всіх країнах СНД.
Оновлено 3 роки 8 місяців тому