Інститут гуманітарних та соціальних наук

Директор ІГСН: д.політ.н., проф. Турчин Ярина Богданівна
Адреса
вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 208-211
E-mail
ihsn.dept@lpnu.ua
igsn@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-31 (деканат)
(032) 258-23-20
(098) 314 -09-59 (дирекція)

 

Відповідальна особа за перевірку рукописів дисертацій здобувачів на академічний плагіат:

к.політ.н., доц. каф. ПМВ Івасечко Ольга Ярославівна; olha.y.ivasechko@lpnu.ua, тел.: 258 21 89

Відповідальна особа за перевірку рукописів монографій на академічний плагіат:

к.т.н., доц., зав. каф. СКІД Марковець Олександр Вікторович; oleksandr.v.markovets@lpnu.ua, тел.: 258 25 95

Кафедри інституту

Новини