Ознайомча інформація про інститут гуманітарних і соціальних наук

Інститут гуманітарних і соціальних наук – це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка». В основу створення інституту покладено концепцію, за якою Інститут гуманітарних і соціальних наук є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів, технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює професорсько-викладацький склад ІГСН. Колектив інституту налічує 272 викладачі, з них 23 – доктори наук та 147 кандидатів наук.

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність Інституту гуманітарних і соціальних наук здійснюється за єдиним науковим напрямом ІГСН: «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук». Науково-дослідну роботу зосереджено на реалізацію зареєстрованих кафедральних тем, що їх відповідно до плану розвитку інституту спрямовано на ті ділянки, які відповідають напрямам підготовки та спеціальностям, підготовку яких здійснюють кафедри ІГСН.

Наукові видання інституту

В Інституті гуманітарних і соціальних наук видають науковий журнал «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»), який належить до фахових журналів з політичних та філософських наук (Категорія Б) та індексується в науко-метричній базі даних Index Copernicus. На сьогодні журнал проходить процедуру включення до міжнародних науковометричних баз Scopus і Web of Science.

Інститут гуманітарних і соціальних наук здійснює підготовку наукових кадрів ступеня доктора філософії за такими спеціальностями:

 • 032 Історія та археологія (кафедра ІМКС)
 • 033 Філософія (кафедра філософії)
 • 052 Політологія (кафедра ПМВ)
 • 054 Соціологія (кафедра СР)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (кафедра СКІД)
 • 126 Інформаційні системи та технології (кафедра СКІД)
 • 129 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (кафедра ПМВ)

та ступеня доктора наук за спеціальністю 052 Політологія.

В Інституті гуманітарних і соціальних наук функціонують такі наукові школи:

 • Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
 • Політичні відносини у національному та глобальному вимірах
 • Наукова школа соціальної роботи і соціології
 • Соціально-антропологічні та епістемологічні дослідження змін у сучасних цивілізаційних процесах

Дослідницьку інфраструктуру Інституту представлено такими підрозділами:

Наукова сфера та міжнародна співпраця

Працівники Інституту подали значну кількість заявок на здобуття міжнародних наукових та освітніх ґрантів.

Кількість поданих заявок на здобуття міжнародних наукових ґрантів

 

Кількість поданих заявок для участі у міжнародних освітніх програмах

В Інституті виконувалося два ґранти Президента (2018 р. – на кафедрі ПМВ, 2019 р. – на кафедрі СКІД), та два спільні міжнародні наукові проєкти (кафедра ПМВ – «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі» (2018-2019 рр.), кафедра ІМКС «Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наративів: від теорії до практики» (2018-2019 рр.).

Працівники інституту виконують такі ґранти:

Обсяг надходжень за виконання НДР у 2018 р. становив 280 тис грн., у 2019 р. – 260 тис грн. та 6467 євро, у 2020 р. – 490 тис грн. та 38,5 тис євро, у 2021 р. – 2 600 342,88 грн.

П’ять викладачів Інституту (ПМВ – 4, СР – 1) здобули перемогу в конкурсі імені Івана Виговського (Варшава), два викладачі (ПМВ – 1, СР – 1) – стипендії імені Лейна Кіркленда для провадження наукових розробок на базі провідних польських університетів та один викладач (ПМВ) – Глобальну Корейську Стипендіальну програму 2020-2021 рр.; двоє викладачів кафедри філософії у 2021 р. виконували грант від Канадського інституту українських студій при Університеті Альберти (Канада).

Студенти ІГСН були переможцями різноманітних всеукраїнських конкурсів, отримувачами премій за особливі наукові здобутки.

Кількість студентів, які отримали галузеві, іменні стипендії, стипендії Президента України, ВРУ, КМУ, премії НАНУ, стали призерами II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад, переможцями II етапу Всеукраїнських конкурсів студентських робіт тощо
Оновлено 1 рік 9 місяців тому