Вчена рада інституту гуманітарних та соціальних наук

Голова Вченої ради

Турчин Ярина Богданівна – професор, д.політ.н, директор Інституту гуманітарних і соціальних наук

номер телефону : +38(032) 258-23-50
e-mail: ihsn.dept@lpnu.ua
yaryna.b.turchyn@lpnu.ua

Вчений секретар

Вовк Наталія Степанівна – доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри СКІД, голова НМР ІГСН

номер телефону: +38(032) 258-25-95

e-mail: nataliia.s.vovk@lpnu.ua

Склад вченої ради інституту

 • Байбакова Інеса Макарівна – доц., канд. філол. наук, доцент кафедри ІМ
 • Барабаш Олена Володимирівна – к.пед.н., доцент кафедри ІМ
 • Блавт Оксана Зіновіївна – проф., к.н. з фіз.вих. і спорту, доцент кафедри ФВ
 • Бучин Микола Антонович – доц., д. політ. наук, заступник директора ІГСН
 • Вербицька Поліна Василівна – проф., д. пед.н., професор кафедри ІМКС
 • Вовк Наталя Степанівна – доц., к.істор.н., голова НМР ІГСН
 • Гаврилюк Маріана Василівна – доц., к.пед.н., доцент кафедри ІМ
 • Горбач Олександр Назарович – доц., к. політ.н., доцент кафедри ПМВ, заступник директора ІГСН
 • Гуртова Тетяна Валентинівна – старший викладач кафедри ФВ
 • Демчишак Руслан Богданович – доц., к. політ.н., доцент кафедри ПМВ
 • Івасечко Ольга Яролславівна – доц., к.політ.н., доцент кафедри ПМВ
 • Кадикало Андрій Миронович – доц., к.філ.н., доцент кафедри філософії
 • Карівець Ігор Володимирович – доц., к. філос. н., доцент завідувач кафедри філософії
 • Климанська Лариса Дмитрівна – проф., д.політ.н., професор кафедри СР
 • Клос Лілія Євгенівна — доц., д.пед.н., завідувач кафедри кафедри СР
 • Комова Марія Василівна – доц., д.н. соц.комун., доцент кафедри СКІД
 • Корягін Віктор Максимович – проф., д.пед.н., завідувач кафедри ФВ
 • Куньч Зоряна Йосипівна – доц., к.філ.н., завідувач кафедри УМ
 • Литвин Оксана Григорівна – доц., к.філ.н., доцент кафедри УМ
 • Лукач Наталя Михайлівна – к.і.н., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІГСН
 • Луцишин Галина Іванівна – проф., д.політ.н., завідувач кафедри ПМВ
 • Марковець Олександр Вікторович – доц., к.т.н., завідувач кафедри СКІД
 • Моторний Андрій Володимирович – доц., к.філол.н., завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян
 • Олексів Галина Дмитрівна – старший викладач кафедри ІМ, голова профспілкового бюро працівників ІГСН
 • Паздерська Руслана Степанівна – аспірант кафедри СКІД
 • Савка Віктор Євгенович – доц., к.соц.н., доцент кафедри СР
 • Турчин Ярина Богданівна – проф., д. політ. наук, директор ІГСН
 • Фучила Олена Миколаївна – доц., к.пед.н., доцент кафедри ІМ
 • Хома Іван Ярославович – доц., к.і.н., завідувач кафедри ІМКС
 • Цебенко Олег Олександрович – доц., к.політ.н., заступник директора ІГСН
 • Яремко Галина Володимирівна – доц., к.пед.н., в.о.завідувача кафедри ІМ
 • Коротюкова Анастасія Андріївна – в.о. голови Колегії та профбюро студентів ІГСН, студентка групи МВ-34
 • Токарева Вікторія Олександрівна – студентка групи МВ-46
 • Таякіна Альбіна Іванівна – студентка групи СЗ-21
 • Корячко Таїсія Олександрівна – студентка групи МВ-21
 • Ханас Євгенія Михайлівна – студентка групи МВ-21
Оновлено 4 місяці 3 тижні тому