Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту гуманітарних та соціальних наук

Голова НТСА ІГСН:

К. політ. н., асист. Кафедри політології та міжнародних відносин, ІГСН
Лукач Наталія Михайлівна
e-mail: nataliia.m.lukach@lpnu.ua
Сторінка на ФБ: https://www.facebook.com/natalie.baziw/

Заступник голови НТСА ІГСН:

асист. Кафедри політології та міжнародних відносин, ІГСН
Завада Ярина Ігорівна
e-mail: z_yaryna@ukr.net
Сторінка на ФБ: https://www.facebook.com/yaryna.zavada.92

 

У своїй діяльності НТСА ІГСН керується Законом України «Про Вищу освіту» від 01.07.2014 року, зокрема Статтею 41 та Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» від 27 лютого 2017 року 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту гуманітарних та соціальних наук є структурним підрозділом Ради молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка».

Про нас

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту гуманітарних та соціальних наук (РМВ ІГСН) було створено на громадських засадах з метою об’єднання молодих учених ІГСН — аспірантів, викладачів, співробітників, здобувачів (віком до 35 років), докторантів (віком до 40 років) для вираження їх інтересів у професійній сфері й розв’язання найважливіших проблем в сфері гуманітарних та соціальних наук.

Метою роботи НТСА ІГСН є захист прав та інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями; сприяння їхній науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності, розкриттю їхнього наукового та творчого потенціалу, розвитку в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи та інноваційної діяльності.

Основними напрямами роботи НТСА ІГСН є: інформаційний, науковий, студентський, соціальний, та комунікаційний.

НТСА ІГСН діє на принципах

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених на участь у діяльності НТСА.

Основними завданнями НТСА ІГСН є

 • залучення осіб, які навчаються та працюють в Університеті, до наукової,
 • винахідницької та інших видів творчої діяльності; сприяння оволодінню студентами, аспірантами, докторантами та молодими
 • вченими сучасними методиками і навичками проведення наукових досліджень;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють в Університеті, надання їм всебічної допомоги;
 • узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених; 
 • створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;
 • сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб’єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених; 
 • організація та розвиток міжнародної наукової і культурної співпраці зі студентами та молодими вченими інших вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій; взаємодія із засобами масової інформації з метою висвітлення наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.
 • НТСА ІГСН відкрите для спілкування та готове до співпраці та партнерства. Бажаємо Вам успіху, і сподіваємось, що Ви долучитесь до активної роботи НТСА ІГСН, на рівні своїх особистих досягнень, а також участі в організаційно-просвітницькій та науково-інтеграційній роботі НТСА ІГСН.
Оновлено 1 рік 11 місяців тому