Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України

Турчин Я.Б. – д. політ. н., професор, директор Інституту гуманітарних і соціальних наук, науковий консультант проекту та академічний координатор проекту
Адреса
вул. Митрополита Андрея, 5 (4-й навч. корп., 314 ауд.)
E-mail
pmv.dept@lpnu.ua
turchynj@ukr.net
Номер(и) телефону
(032) 258-21-89
(067) 927-59-72

НОМЕР ПРОЕКТУ: 61989141-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 3 роки (20 листопада 2020 – 19 листопада 2023)
GRANT AGREEMENT NUMBER: 619891-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства
ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ ТА СУМА ГРАНТУ: 20160 євро
ЦІЛЬОВА ГРУПА: студенти університетів, викладачі, представники органів державної влади
ОТРИМУВАЧ ГРАНТУ/КООРДИНАТОР ПРОЄКТУ: Національний університет «Львівська політехніка»

 

Мета та завдання проєкту: Метою запровадження нового інтерактивного міждисциплінарного курсу з європейських студій є вивчення принципів та засад зовнішньої політики ЄС та її значення для східних сусідів, зокрема, ресурсного потенціалу СП для євроінтеграційного курсу України.

Цілі проєкту:

  1. формування свідомої української молоді з розумінням європейських цінностей; 
  2. формування та поглиблення та у студентів вмінь та навичок, а також стимулювання подальших наукових досліджень у сфері європейських політичних студій;
  3. розвиток європейських студій та пов'язаних з ними досліджень  в українських університетах, наукових колах;
  4. поширення сильних сторін інтеграції Украіни в ЄС;
  5. визначення ролі та місця України у європейському просторі.

Завданнями проєкту є:

  1. Під час викладання курсу насамперед молоді дослідники зможуть реалізувати свій викладацький потенціал та ознайомити студентів з результатами своїх наукових досліджень.
  2. Завданням є сформувати інтерес до вивчення Європейського Союзу, охопити максимально можливу аудиторію, забезпечити практичну зорієнтованість отриманих знань. З цією метою будуть здійснені такі заходи: сформовані та розташовані у вільному доступі дидактичні матеріали та результати академічних досліджень за темою модулю модулю; результати досліджень представлені у міжнародних конференціях, наукових форумах, статтях у рецензованих виданнях,  монографії; проведені публічні лекції на тему «Східне партнерство сьогодні» як у структурних підрозділах НУЛП, так і вузах-партнерах (регіональних і розташованих на Сході України), заходи на кшталт «Гостьові лектори», кругли столи, наукові фестини, вікторини та інші заходи на тему проекту; конкурс проморолику курсу; ілюстровані звіти будуть розміщені на окремій веб-сторінці модулю, на сайті університету, інституту, кафедри, центру політичних досліджень «Вектор», газеті університету, соціальних мережах тощо; до вдосконалення та популяризації курсу залучатиметься студенське самоврядування, Рада молодих науковців НУЛП; систематично надаватимуться інформаційні анонси до регіональних ЗМІ.
  3. Мультидисциплінарність курсу (за тематичним наповненням і командою для його реалізації) сформує в студентів та дослідників інтерес до різних сфер функціонування Європейського Союзу – демократії та розвитку громадянського суспільства, економіки та соціальних стандартів, права, політики, безпеки, а також можливості адаптації таких європейських стандартів в Україні.

 

 

Новини