Зміст курсу

Зміст пропонованого курсу визначається його актуальністю для реалізації таких завдань:

  1. Під час викладання курсу насамперед молоді дослідники зможуть реалізувати свій викладацький потенціал та ознайомити студентів з результатами своїх наукових досліджень.
  2. Завданням модулю є сформувати інтерес до вивчення Європейського Союзу, охопити максимально можливу аудиторію, забезпечити практичну зорієнтованість отриманих знань. З цією метою будуть здійснені такі заходи: сформавані та розташовані у вільному доступі дидактичні матеріали та результати академічних досліджень за темою модулю модулю; результати досліджень представлені у міжнародних конференціях, наукових форумах, статтях у рецензованих виданнях,  монографії; проведені публічні лекції на тему «Східне партнерство сьогодні» як у структурних підрозділах НУЛП, так і вузах-партнерах (регіональних і розташованих на Сході України), заходи на кшталт «Гостьові лектори», кругли столи, наукові фестини, вікторини та інші заходи на тему проекту; конкурс проморолику курсу; ілюстровані звіти будуть розміщені на окремій веб-сторінці модулю, на сайті університету, інституту, кафедри, центру політичних досліджень «Вектор», газеті університету, соціальних мережах тощо; до вдосконалення та популяризації курсу залучатиметься студенське самоврядування, Рада молодих науковців НУЛП; систематично надаватимуться інформаційні анонси до регіональних ЗМІ.

  3. Мультидисциплінарність курсу (за тематичним наповненням і командою для його реалізації) сформує в студентів та дослідників інтерес до різних сфер функціонування Європейського Союзу – демократії та розвитку громадянського суспільства, економіки та соціальних стандартів, права, політики, безпеки, а також можливості адаптації таких європейських стандартів в Україні.

Участь університету в такому проекті не тільки посилить освітню та наукову складові підготовки фахівців із врахуванням європейського досвіду, а й створить основу для створення консорціуму з академічних, державних та громадських структур, діяльність яких пов’язана із розбудовою співпраці між Україною та ЄС, імлементації тут європейських стандартів.

Запропонований курс стане невід’ємною частиною процесу засвоєння студентами європейського досвіду, ідентичності та цінностей; формування висококваліфікованого фахівця, компетентного з питань імплементації ініціатив східної політики ЄС в Україні у контексті її євроінтеграційного курсу; популяризації політичних, економічних, соціальних та безпекових компонентів євроінтеграції.

Приєднані файли
Оновлено 9 місяців 2 тижні тому