Про проєкт

Запровадження інтерактивного курсу «Ініціатива ЄС «Східне партнерство: можливості для України» допоможе розібратися студентам у питанні, як формується європейська зовнішня політика східного виміру та якими є інтереси ключових гравців, яку додану вартість має ця політика для трансформації держав постарадянського простору, як СП зближує країни Східної Європи до ЄС, зміцнює безпеку, громадянське суспільство та демократичні цінності, пропонує фінансові підтримки для кращих змін у різних сферах функціонування країн-партнерів, якими є основні напрями змін у такій європейській ініціативі задля підвищення її ефективності та що для цього може зробити Україна. Пропонований модуль сформує навички аналізу сильних та слабких сторін політики ЄС щодо України, результатів імплементації тут СП та можливостей їх покращення, а також практичні вміння студентів використовувати інструментарій СП для позитивних змін у своїх країнах. Такі знання випускники будуть застосовувати у своїй професійній діяльності, краще зрозуміти й популяризувати європейські цінності.

Метою запровадження нового інтерактивного міждисциплінарного курсу з європейських студій є вивчення принципів та засад зовнішньої політики ЄС та її значення для східних сусідів, зокрема, ресурсного потенціалу СП для євроінтеграційного курсу України. Модуль стане новою дисципліною для студентів-бакалаврів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Тематика модулю гармонійно вписується у програму підготовки таких фахівців, фокусом якої є «міжнародні відносини», «міжнародні системи», «зовнішня політика та регіональні дослідження» та «міжнародні комунікації». Пропонований модуль дозволить сформувати у студентів компетентності як у сфері концептуальних засад зовнішньої (східної) політики ЄС, так і практичні навики застосування інтеграційного потенціалу Східного партнерства на національному та регіональному рівнях. Це не тільки посилить інтеграційний потенціал СП в Україні, а й  пришвидшить процес внутрішніх змін у державі.

Модуль Жана Моне «Ініціатива Східного партнерства ЄС: можливості для України» охоплює один захід з викладання, 3 результуючі об"єкти, 3 науково-дослідницькі заходи та 9 подій, які мають бути впровадженні упродовж 3 років

Оновлено 9 місяців 2 тижні тому