Ціль 4. Якісна освіта

ЦСР 4 охоплює два основні напрями – забезпечення всеохопної і якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх. Рівноправний доступ до недорогого професійного навчання, ліквідація гендерних і матеріальних розбіжностей і забезпечення загального доступу до освіти є чіткими орієнтирами на шляху досягнення цілей сталого розвитку.

Основні тези:

  • забезпечення якісної та доступної освіти;
  • забезпечення доступу до освітніх ресурсів (комп’ютерів, бібліотеки, онлайн-курсів, лекцій) для осіб, які не навчаються в університеті;
  • організування освітніх заходів, зокрема публічних лекцій, для широкої громадськості;
  • організування заходів, курсів, професійного навчання, освітніх програм для керівників підприємств, організацій, установ;
  • організування інформаційно-пропагандистських заходів у громаді та місцевих школах, зокрема лекцій;
  • забезпечення доступу до освітніх ресурсів і заходів для всіх, незалежно від етнічної приналежності, релігії, обмежень чи статі.

Новини