Ціль 5. Гендерна рівність

ЦСР 5 охоплює завдання, пов’язані з забезпеченням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя, а також викорінення гендерно зумовленої дискримінації та насильства.

Основні тези:

  • забезпечення ліквідації всіх форм дискримінації жінок;
  • ініціативи для жінок щодо надання стипендій, цільової підтримки в навчанні;
  • заохочення жінок до вивчення предметів, у яких вони недостатньо представлені (в межах університету; через співпрацю з іншими університетами, громадськими групами, урядовими та неурядовими організаціями; у регіональних або національних компаніях);
  • наявність політики щодо усунення дискримінації трансгендерних людей;
  • забезпечення підтримки материнства та батьківства;
  • наявність закладу по догляду за дітьми студентів і працівників університету;
  • організування наставництва жінок;
  • забезпечення захисту осіб, які повідомляють про дискримінацію.

Новини