Ціль 15. Захист екосистем суші

ЦСР 15 спрямовано на збереження, відновлення та стале використання суходолу та внутрішньої прісноводної екосистеми, сприяння сталому управлінню лісами, боротьбу з опустелюванням, відновлення деградованих земель і ґрунтів, збереження гірських екосистем.

Основні тези:

 • організування заходів, спрямованих на збереження та стале використання земель, зокрема лісів і неосвоєних земель;
 • дослідження та співпраця для підтримання та розширення екосистем та їх біорізноманіття, зокрема екосистем, які є під загрозою зникнення;
 • пропонування освітніх програм щодо екосистем (флора та фауна) для місцевих громад;
 • пропонування освітніх програм або проведення роз’яснювальної роботи щодо сталого управління земельними ресурсами, зокрема використовуваними для сільського господарства та туризму, для місцевих громад;
 • наявність політики щодо забезпечення збереження, відновлення та сталого використання екосистем, пов’язаних з університетом, зокрема лісів, гір, земель;
 • наявність політики щодо ідентифікації, моніторингу та захисту видів, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи чи Червоної книги України;
 • врахування місцевого біорізноманіття під час планування та розвитку інфраструктури університету, зокрема спорудження нових будівель;
 • співпраця університету з місцевою громадою щодо підтримання спільних екосистем;
 • дотримання стандартів щодо показників стічних вод;
 • наявність політики щодо мінімізації використання пластику;
 • наявність політики щодо утилізації відходів, які містять небезпечні речовини.

Новини