продаж патенту

Оптичний телевізійний сканувальний мікроскоп

Розроблено технологію вдосконалення наявних оптичних мікроскопів, що дає змогу отримати зображення мікрооб'єктів з якістю растрових електронних мікроскопів. Вдосконаленні оптичні мікроскопи забезпечують розгляд поверхні більшості клітин організму людини та можуть бути використані для діагностування низки захворювань, зокрема меланоми.

Біоциди для захисту нафтопродуктів та матеріалів від біовпливів

Нафтопродукти та інші матеріали з високим відсотком вмісту вуглеводнів можуть змінювати свої основні експлуатаційні властивості внаслідок біологічних впливів. З огляду на це запропоновано високоефективний біоцид для захисту нафтопродуктів, емульсій, емульсолів, фарб і ґрунтовок, мастильно-охолоджувальних рідин (МОР), мінеральних олій, обладнання циркуляційних систем водопостачання та охолодження нафтопереробних підприємств, матеріалів та обладнання на заводах виробниках від біовпливів.

Молочнокислі ферментовані напої на основі мікробіоти «Тибетський грибок»

Виробництво основане на вдосконаленні біотехнологічних процесів і полягає у поєднані традиційних для молочної промисловості штамів молочнокислих бактерій та нових видів мікроорганізмів з пробіотичними властивостями. На цій основі розроблено технологію виробництва молочнокислого напою «Тайран».

Хімічно модифіковані оксидні керамічні порошки

Запропоновано спосіб енергоощадного синтезу високодисперсних модифікованих порошків:

  • форстериту, шпінелі, алюмоітрієвого гранату та отримання на їхній основі матеріалів із високими електрофізичними характеристиками, придатними для виготовлення радіо- та електро- мікродеталей;
  • титану(IV) оксиду як фотокаталізатора; 
  • магнію гідросилікату як наповнювача полімеркомпозиційних матеріалів.

Каталізатор для одержання акрилової кислоти та метилакрилату

Розроблені каталізатори дозволяють реалізувати одностадійне одержання акрилової кислоти та метилакрилату з оцтової кислоти та метанолу в присутності кисню повітря; можуть використовуватись для інтенсифікації процесів одержання акрилової кислоти та метилакрилату із сировини ненафтового походження шляхом суміщення стадій їхнього виробництва. Встановлено вплив складу каталізаторів, температури та часу контакту на конверсію реагентів і селективність утворення продуктів.

Метод очищення димових газів від сірки(IV) оксиду

Високопродуктивний абсорбційний метод очищення викидних SO2-вмісних газів базується на використанні розробленого високоефективного горизонтального апарата з ковшоподібними диспергаторами (ГАКД) для системи «газ-рідина».

Метод очищення промислових газів від аерозольних частинок з одночасною утилізацією теплоти

Базується на «мокрих» методах очищення промислових газів, що дає змогу вловлювати тверді та рідкі аерозольні частинки, абсорбувати шкідливі гази, рекуперувати теплоту газів шляхом використання підігрітих та випарених поглинальних розчинів.

Регулятор росту та біоцид для захисту від фітопатогенної мікрофлори при фіторекультивації нафтозабруднених ґрунтів

Потрапляння нафти в ґрунт погіршує його водний і повітряний режими, зумовлює ріст і розмноження мікроорганізмів з фітотоксичними властивостями та пригнічує ріст рослин. З огляду на це при фіторекультивації нафтозабруднених ґрунтів запропоновано використовувати S-етил-4-амінобензентіосульфонат (ЕТС), що виявляє стимулювальну дію на розвиток рослин, покращує їхню стійкість до несприятливих умов, зменшує чисельність та активність фітопатогенної мікрофлори.

Спосіб та установка фільтраційного сушіння зернових культур

Розроблено спосіб та дослідну установку для фільтраційного сушіння зернових культур. Під час сушіння використовується низькотемпературний тепловий агент, який максимально насичується парами вологи, що мінімізує затрати теплоти на процес висушування. 

Розроблений спосіб розрахунку процесу фільтраційного сушіння передбачається відповідно до необхідної продуктивності, зокрема конструктивних розмірів та технологічних параметрів (гідродинаміки, кінетики та часу досягнення заданої кінцевої вологості і енергетичних затрат на процес).

Енергоощадний метод гартування скла

Розроблено енергоощадний метод гартування скла контактним способом через шар теплопровідного матеріалу за допомогою води. На відміну від традиційного повітряного гартування, яке вимагає великих затрат електроенергії (біля 100 кВт∙год), пропонований метод дає можливість знизити енерговитрати (біля 10 кВт∙год) і одержати скло із підвищеними експлуатаційними властивостями. Покращення якості гартованого скла відбувається завдяки рівномірному нагріванню і охолодженню скла.