Регулятор росту та біоцид для захисту від фітопатогенної мікрофлори при фіторекультивації нафтозабруднених ґрунтів

Потрапляння нафти в ґрунт погіршує його водний і повітряний режими, зумовлює ріст і розмноження мікроорганізмів з фітотоксичними властивостями та пригнічує ріст рослин. З огляду на це при фіторекультивації нафтозабруднених ґрунтів запропоновано використовувати S-етил-4-амінобензентіосульфонат (ЕТС), що виявляє стимулювальну дію на розвиток рослин, покращує їхню стійкість до несприятливих умов, зменшує чисельність та активність фітопатогенної мікрофлори.

Основні переваги
  • високий стимулювальний ефект на ріст рослин на ґрунтах,  забруднених нафтою;
  • пригнічення росту фітопатогенних мікроорганізмів.
  •  
Вирішує проблеми

відновлення довкілля; розширення асортименту агрохімікатів.

Пропонуємо
продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Право власності
Заявка № u 2017 07007 від 03.07.2017 р.
Підрозділи, яких стосується розробка