Каталізатор для одержання акрилової кислоти та метилакрилату

Розроблені каталізатори дозволяють реалізувати одностадійне одержання акрилової кислоти та метилакрилату з оцтової кислоти та метанолу в присутності кисню повітря; можуть використовуватись для інтенсифікації процесів одержання акрилової кислоти та метилакрилату із сировини ненафтового походження шляхом суміщення стадій їхнього виробництва. Встановлено вплив складу каталізаторів, температури та часу контакту на конверсію реагентів і селективність утворення продуктів.

Основні переваги
  • зменшення кількості стадій виробництва акрилової кислоти та метилакрилату;
  • збільшення виходу акрилової кислоти та метилакрилату;
  • висока продуктивність роботи каталізатора.
Вирішує проблеми
  • підвищення техніко-економічної ефективності та розширення сировинної бази виробництва акрилатних мономерів;
  • зменшення витратних коефіцієнтів за основними видами сировини та енергоресурсів.
Пропонуємо
продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Право власності
ПУ №87760 від 25.02.2014 р.
Підрозділи, яких стосується розробка