Спосіб та установка фільтраційного сушіння зернових культур

Розроблено спосіб та дослідну установку для фільтраційного сушіння зернових культур. Під час сушіння використовується низькотемпературний тепловий агент, який максимально насичується парами вологи, що мінімізує затрати теплоти на процес висушування. 

Розроблений спосіб розрахунку процесу фільтраційного сушіння передбачається відповідно до необхідної продуктивності, зокрема конструктивних розмірів та технологічних параметрів (гідродинаміки, кінетики та часу досягнення заданої кінцевої вологості і енергетичних затрат на процес).

Основні переваги
  • зниження енергетичних витрат та економія паливних ресурсів при сушінні зерна;
  • зменшення втрати тиску в стаціонарному шарі зерна порівняно із сушінням у киплячому шарі;
  • вища інтенсивність сушіння;
  • збереження якісних характеристик готового продукту;
  • зниження собівартості кінцевої продукції.
Вирішує проблеми

удосконалення технології сушіння зерна.

Пропонуємо
продаж патентів, виготовлення установки на замовлення, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня.
Право власності
Деклараційний ПУ №78453 F26B 3/06 (2006.1)
Підрозділи, яких стосується розробка