Оптичний телевізійний сканувальний мікроскоп

Розроблено технологію вдосконалення наявних оптичних мікроскопів, що дає змогу отримати зображення мікрооб'єктів з якістю растрових електронних мікроскопів. Вдосконаленні оптичні мікроскопи забезпечують розгляд поверхні більшості клітин організму людини та можуть бути використані для діагностування низки захворювань, зокрема меланоми.

Принцип дії вдосконаленого мікроскопа полягає в проєкції зі зменшенням за допомогою мікроскопного об'єктива рухомої світлової плями з екрана телевізійної сканувальної трубки на досліджуваний препарат, перетворенні пропущеного чи розсіяного препаратом світла за допомогою фотоелектронного помножувача в електричний сигнал, обробленні сигналу та синтезі зображення фрагменту препарату на екрані монітору.

Основні переваги
  • максимальний коефіцієнт збільшення – 20 000 разів;
  • коефіцієнт плавної зміни масштабу – 1-10 разів;
  • значно менші витрати на вдосконалення наявного оптичного мікроскопа у порівнянні з придбанням растрового електронного мікроскопа;
  • не потребує додаткового навчання персоналу для роботи;
  • менші експлуатаційні витрати у порівнянні з растровими електронними мікроскопами.
Вирішує проблеми

отримання мікроскопів з високим коефіцієнтом збільшення без заміни наявного обладнання.

Пропонуємо
продаж технічної документації, патенту; спільне доопрацювання розробки до промислового рівня; створення спільного підприємства.
Право власності
ПУ на корисну модель №103133 від 10.12.2015 р.
Підрозділи, яких стосується розробка