Метод очищення промислових газів від аерозольних частинок з одночасною утилізацією теплоти

Базується на «мокрих» методах очищення промислових газів, що дає змогу вловлювати тверді та рідкі аерозольні частинки, абсорбувати шкідливі гази, рекуперувати теплоту газів шляхом використання підігрітих та випарених поглинальних розчинів.

Основні переваги
  • відповідність ступеня очищення газових викидів від аерозолів європейським природоохоронним стандартам;
  • можливість суміщати очищення від твердих і рідких аерозолів, абсорбцію шкідливих газів та рекуперацію теплоти викидів  в одному апараті;
  • простота в технологічному та апаратурному оформленні.
Вирішує проблеми

забруднення довкілля; утилізації цінних компонентів газових викидів.

Пропонуємо
продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня
Право власності
ПУ № 108174 від 25.03.2015 р.
ПУ № 109946 від 26.10.2015 р.
ПУ № 19830 від 15.01.2007 р.
ПУ № 22292 від 25.04.2007 р.
ПУ № 9623 від 17.10.2005 р.
ПУ № 9624 від 17.10.2005 р.
Підрозділи, яких стосується розробка