Біоциди для захисту нафтопродуктів та матеріалів від біовпливів

Нафтопродукти та інші матеріали з високим відсотком вмісту вуглеводнів можуть змінювати свої основні експлуатаційні властивості внаслідок біологічних впливів. З огляду на це запропоновано високоефективний біоцид для захисту нафтопродуктів, емульсій, емульсолів, фарб і ґрунтовок, мастильно-охолоджувальних рідин (МОР), мінеральних олій, обладнання циркуляційних систем водопостачання та охолодження нафтопереробних підприємств, матеріалів та обладнання на заводах виробниках від біовпливів.

Основні переваги
  • збільшення терміну експлуатації обладнання підприємств;
  • покращення технологічних, експлуатаційних, фізико-хімічних  та санітарно-гігієнічних властивостей МОР, фарб і ґрунтовок;
  • скорочення витрат емульсолу;
  • створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці та  зниження ступеня забруднення навколишнього середовища.
Вирішує проблеми

захисту нафтопродуктів, МОР, матеріалів та обладнання циркуляційних систем водопостачання та охолодження нафтопереробних підприємств від біовпливів.

Пропонуємо
продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня.
Право власності
ПУ № 14985 від 15.06.2006 р.
ПУ № 63325 А від 15.01.2004 р.
Підрозділи, яких стосується розробка