Навчальний процес кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Студентам бакалаврського рівня пропонуються на вибір три блоки професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

 1. Інформаційна діяльність.
 2. Управління документаційними процесами.
 3. Бібліотечна та архівна справа.

Навчальні плани і програми повністю узгоджені з національними і світовими стандартами та вимогами. Диплом магістра визнається за кордоном. Кафедра здійснює міжнародну наукову діяльність, зокрема співпрацює з Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

Підготовка фахівців бакалаврського та магістерського рівнів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» базується на трьох актуальних професійних напрямках:

Освітньо-професійну програму сформовано із застосуванням системи компетентностей, які дають можливість комплексно і синергетично реалізовувати головну мету концепції змісту навчання: молоді фахівці повинні бути здатними ефективно використовувати і розвивати сучасні інфокомунікаційні технології в традиційно гуманітарних соціокультурних сферах суспільного життя. 

Впровадження компетентнісного підходу забезпечується пропорційним і збалансованим охопленням в освітній програмі дисциплін, які тематично поділяються на три напрями:

 • інформаційно-технологічні дисципліни, які вивчають інформаційні технології та комп’ютерну техніку, інтернет-технології, інформаційний менеджмент, адміністрування інформаційних мереж, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, веб-дизайн, електронний документообіг, електронне урядування;
 • інформаційно-аналітичні дисципліни, які вивчають технології аналітико-синтетичного опрацювання інформації, технології задоволення інформаційних потреб, технології інформаційного пошуку та надання інформаційних послуг, технології конкурентної інформаційної розвідки, системний аналіз інформаційної діяльності;
 • соціально-комунікаційні дисципліни, які вивчають ділову комунікацію, соціально-комунікаційні технології, соціальні комунікації в мережі INTERNET, технології документних комунікацій в соціальних системах, стилістику ділових документів, імеджеві стратегії, організацію командної та виставкової роботи, технології гуманізації інформаційного обміну, соціальні мережі в бізнесі, кадровий менеджмент.

Головні акценти зроблено на:

 • управлінні інформацією в сфері бізнесу, органах державної влади та самоврядування;
 • методах організації електронного документообігу;
 • технологіях документних комунікацій у соціальних системах;
 • інформаційній діяльності в органах влади та управління;
 • інформаційному пошуку та розвідці;
 • методах створення і використання інформаційних ресурсів.

Значна увага надається лінгвістичним, комунікаційним та правовим аспектам. Усі дисципліни орієнтовані на вирішення практичних завдань з використанням сучасних технологій Інтернету та соціальних мереж. Особливістю навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є орієнтація на широкий спектр професій, які вважаються найперспективнішими згідно з даними світових аналітичних центрів. Такий підхід є запорукою того, що випускник зможе реалізувати себе як спеціаліст у складних умовах економічної кризи та суспільних трансформацій.

Наші випускники після закінчення навчання працюють на посадах:

 • начальник відділу кадрів;
 • інформаційний аналітик;
 • фахівець з інформаційної діяльності;
 • завідувач канцелярії, архіву;
 • адміністратор системи з електронного документообігу;
 • менеджер з PR, HR та управління контентом;
 • SMM фахівець;
 • референт у службах державної адміністрації;
 • аналітик інформаційних систем, комп’ютерних баз даних;
 • фахівець зі стандартизації та управління якістю;
 • адміністратор та модератор веб-спільнот;
 • професіонал в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів;
 • професіонал в сфері бібліотечної справи тощо.

На випускників спеціальності є запит в органах державної влади та самоврядування, де вони обіймають ключові посади у питаннях налагодження діяльності установи, документообігу та взаємодії з громадянами. Інформаційно-аналітичні компетенції та вміння випускників здійснювати поглиблений інформаційний пошук і розвідку є затребувані у великих підприємствах (на посадах інформаційних аналітиків) та в окремих силових структурах держави (зокрема СБУ).

Вміння організувати ділову комунікацію, високі комунікативні навички, володіння принципами маркетингу та взаємодії з партнерами забезпечує можливість для випускника знайти себе як працівника відділу маркетингу чи реалізувати себе в рекламно-інформаційному і рекрутинговому бізнесі.

Висока комп’ютерна грамотність на рівні професійного адміністратора інформаційних систем відкриває можливість роботи на посадах інженера, системного адміністратора, інтегратора в фірмах малого бізнесу та можливість роботи в аутсорсингових софтверних фірмах.
Унікальні компетенції в галузі управління соціальними спільнотами та формування інтернет-контенту дозволяють реалізувати себе в зовсім нових професіях копірайтера, модератора спільнот та форумів, працювати у відповідних напрямках за схемами фрілансу.

Студенти за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» беруть участь у щорічній міжнародній конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство». 

Випускникам коледжів
Кафедра СКІД проводить активну діяльність по гармонізації навчальних планів з провідними у спеціальності коледжами Львівщини, що дає можливість випускникам коледжів продовжувати навчання на денній формі бакалаврату у Львівській політехніці. Серед коледжів, випускники яких можуть вступати на старші курси спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є коледж «Інфокомунікації», який входить у структуру Львівської політехніки, зручно розташований у центрі Львова та здійснює підготовку молодших спеціалістів.

Для випускників коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста, є можливість продовження навчанняна спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з 2 або 3 курсу за умови ліквідації академічної різниці.

За додатковою інформацією звертайтесь у деканат Інституту гуманітарних та соціальних наук.

Оновлено 5 місяців 2 тижні тому