Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Вступнику

Шановний наш майбутній студент!

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності здійснює підготовку фахівців за напрямом «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Вступники зараховуються на підставі результатів зовнішнього оцінювання знань (не менше 100 балів) з таких дисциплін:

 • української мови та літератури;
 • історії України;
 • іноземної мови або математики.

Підготовка здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Вартість одного року навчання – 10 800 грн.

Студентам бакалаврського рівня пропонуються на вибір три блоки професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

 1. «Управління документаційними процесами».
 2. «Інформаційна діяльність».
 3. «Бібліотечна та архівна справа».

Студенти, які навчаються за напрямом «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», вивчають такі фахово-орієнтовані дисципліни:

 • системи управління базами даних;
 • офісні комп’ютерні мережі; 
 • сучасне програмне забезпечення;
 • Інтернет-технології та ресурси;
 • технології конкурентної інформаційної
 • офісне програмування;
 • технології макетування інформаційних матеріалів;
 • інформаційне забезпечення діяльності установи;
 • соціально-комунікативні технології;
 • аналітико-синтетичне опрацювання інформації;
 • технології інформаційного пошуку;
 • організаційне забезпечення проектної діяльності;
 • організація командної роботи;
 • розроблення спеціалізованих сайтів;
 • інформаційний менеджмент;
 • системний аналіз інформаційної діяльності;
 • адміністрування інформаційних мереж;
 • кадровий менеджмент.

Потенційні місця та посади працевлаштування випускника спеціальності:

 • інформаційний аналітик;
 • менеджер з PR, HR та управління контентом;
 • референт у службах державної адміністрації;
 • адміністратор веб-спільнот, контент-менеджер;
 • керівник інформаційної служби органів влади;
 • начальник аналітичного відділу;
 • аналітик-консультант директора;
 • керівник бібліотеки чи архіву всіх рівнів.

Фахівці спеціальності « «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» потрібні для забезпечення інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та рекламно-комунікативної діяльності:

 • на приватних і державних підприємствах різного профілю;
 • у науково-дослідних установах та проектних організаціях;
 • в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • в банківських установах та бізнесових структурах.

 

Оновлено 6 міс 4 тижн тому