Вступнику

Шановний наш майбутній студент!

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність».

Вступники зараховуються на підставі результатів зовнішнього оцінювання знань з таких дисциплін: 

 • української мови та літератури;
 • історії України;
 • іноземної мови або математики.

Підготовка здійснюється: 

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням); 
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Студентам бакалаврського рівня пропонуються на вибір три блоки професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

 • «Інформаційна діяльність»;
 • «Управління документаційними процесами»;
 • «Бібліотечна та архівна справа».

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність» вивчають такі фахово-орієнтовані дисципліни:

 • документаційне забезпечення діяльності установи;
 • організація виставкової діяльності;
 • технологія макетування інформаційних матеріалів;
 • організація командної роботи;
 • прикладні комп’ютерні технології та бази даних;
 • аналіз та синтез інформації;
 • соціально-комунікаційні технології;
 • технології інформаційного пошуку;
 • електронне урядування;
 • інформаційний менеджмент;
 • проектування баз даних;
 • адміністрування інформаційних мереж;
 • кадровий менеджмент;
 • офісне програмування;
 • Інтернет-технології та ресурси;
 • організація проектної діяльності;
 • розроблення спеціалізованих сайтів;
 • системний аналіз інформаційної діяльності;
 • маркетинг інформаційних продуктів і послуг;
 • мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності;
 • соціальні комунікації в мережі INTERNET;
 • аналітика цифрових наукових сервісів.

Потенційні місця та посади працевлаштування випускника спеціальності :

 • інформаційний аналітик;
 • менеджер з PR, HR та управління контентом;
 • референт у службах державної адміністрації;
 • адміністратор веб-спільнот, контент-менеджер;
 • керівник інформаційної служби органів влади;
 • начальник аналітичного відділу;
 • аналітик-консультант директора;
 • керівник бібліотеки чи архіву всіх рівнів.

Фахівці спеціальності потрібні для забезпечення інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та рекламно-комунікативної діяльності:

 • у приватних і державних підприємствах різного профілю;
 • в банківських установах та бізнесових структурах;
 • в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • у науково-дослідних установах та проектних організаціях.

 

Оновлено 2 роки тому