Співпраця кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Укладено угоду про співпрацю щодо впровадження спільної програми подвійних дипломів з Державним університетом Перуджі (Італія).

В результаті виконання угоди італійський та український університети будуть присвоювати дипломи освітнього рівня «магістр» з кваліфікацією Магістр з філософії та технологій інформаційної діяльності (НУ ЛП) та LAUREA MAGISTRALE  iN PHILOSOPHY AND ETHIC OF RELATIONSHIPS  - CIVIL ECONOMTCS  (Перуджі).

Діє угода про наукову співпрацю з університетом Марії-Кюрі Складовської у Любліні, в рамках якої студенти та викладачі беруть участь у проведенні науково-практичних конференцій. Викладачі кафедри проходять стажування в університетах Вроцлава, Варшави та Любліна.

Вступ на ОР «Бакалавр» на основі ОР «Молодший спеціаліст» на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Вступна кампанія на ОР «Бакалавр» на основі ОР «Молодший спеціаліст» відбувається двічі на рік: взимку та влітку. Випускники коледжів мають змогу вступу на:

  • другий курс («перехресний вступ»): вступ на спеціальність «ІБАС» зі всіх спеціальностей, за якими здобувачі отримали диплом молодшого спеціаліста;
  • третій курс: із споріднених спеціальностей.

Умови вступу: фахове вступне випробування; здача академічної різниці; додаткове вступне випробування у вигляді фахової співбесіди (для студентів інших спеціальностей)

Оновлено 5 місяців 2 тижні тому