Наукова діяльність кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Сфера наукових інтересів молодого колективу кафедри є симбіозом цілої низки актуальних напрямів досліджень із  соціальних комунікацій, інформаційної діяльності,  інформаційного менеджменту, електронного урядування, архівістики, бібліотечної справи, прикладної психології та лінгвістики, маркетингу інформаційних продуктів і послуг тощо. Комплексність досліджень та їхня актуальність диктують потребу в обміні науковою інформацією з представниками вітчизняних та закордонних наукових шкіл, у встановленні партнерських стосунків із іншими кафедрами, установами, підприємцями, представниками влади та третього сектору. У зв’язку з цим кафедрою СКІД щовесни з 2012 року проводиться Міжнародна наукова конференція “Інформація, комунікація, суспільство” (ICS).

Кафедра проводить підготовку наукових кадрів за спеціальностями аспірантури:  121 — Програмна інженерія.

Професорсько- викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за такою зареєстрованою тематикою: "Управління процесами соціальних комунікацій в глобальному інформаційному просторі" (СКІД-2). Керівник теми: Марковець Олександр Вікторович

Оновлено 7 місяців 3 тижні тому